Κυριακή 21 Απριλίου 2019

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Τα διαγνωστικά - Ερευνητικά Ιατρεία ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ  
Α.Ε.  https://www.analysi.gr/, προσφέρουν στα μέλη μας τις ακόλουθες εκπτώσεις:


● 50% επί της συμμετοχής στο παραπεμπτικό του ΕΟΠΥΥ
● 25% στις διαγνωστικές εξετάσεις που κοστολογούνται από τον ΕΟΠΥΥ και ο ασφαλισμένος δεν προσκομίσει παραπεμπτικό
● 25% στις εξετάσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο το ΕΟΠΥΥ ( ακοστολόγητες )
Οι ίδιες διευκολύνσεις ισχύουν και για το Διαγνωστικό Ιατρείο Απεικονιστικών Εφαρμογών « ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε.», που διαθέτει τα παρακάτω τ μ ή μ α τ α :
● Τ μ ή μ α Μαγνητικής Τομογραφίας
● Τ μ ή μ α Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας
● Τ μ ή μ α Ψηφιακής Μαστογραφίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ


ΚΕΝΤΡΟ : Τσιμισκή 51 τηλ .2310252642,2310256388
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ : Πασαλίδη 90-92 τηλ .2310454500, 2310454433
ΠΕΡΑΙΑ : Ρωμανού και Κρήτης 18 τηλ . 2392022023
ΝΕΑΠΟΛΗ : Αν . Παπανδρέου & Φραγ . Ρούσβελτ 41, τηλ . 2310617202 
ΚΟΡΔΕΛΙΟ : Κρήτης 30 τηλ .2310776736
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ : Στρατηγού Καλλάρη 3 τηλ . 2310288132, 2310288133

Απαραίτητη η επίδειξη του νέου τύπου Δελτίου Αποστράτου της Π.Ο.Α.Σ.Α.-