Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018

Διεκδίκηση παρανόμως παρακρατηθέντων

επιδομάτων-δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, καθώς και μειώσεων στις συντάξιμες αποδοχές

1.  Με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
της Θεσσαλονίκης, με την οποία κρίθηκε παράνομη η κατάργηση των δώρων Πάσχα,
Χριστουγέννων και του επιδόματος αδείας, διάφορα δημοσιεύματα του γραπτού και
ηλεκτρονικού τύπου σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και αγωγών, για την διεκδίκη-
ση των παρανόμως παρακρατηθέντων και μετά από ενημέρωσή μας από την Ομοσπον-
δία μας και τη νομική  επεξεργασία του Νομικού της Συμβούλου Νικήτα Καλογιαννάκη,
σας γνωρίζουμε τα εξής :
- Με το άρθρο πρώτο, του Ν.4093/2012, υποπαράγραφος 1Α-6 περίπτωση 3, τα δώρα
εορτών Χριστουγέννων  και Πάσχα και το επίδομα αδείας, από 01-01-2013, καταργή-
θηκαν πλήρως.

Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018

ΨΗΦΙΣΜΑ της 7-9-2018 για τη Συμφωνία των Πρεσπών

Η Π.Ο.Α.Σ.Α. ανησυχώντας για την έκβαση των Εθνικών Θεμάτων και με αφορμή τη Συμφωνία των Πρεσπών , παραθέτει το παρακάτω Ψήφισμα της 7-9-2018
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το ΔΣ της Π.Ο.Α.Σ.Α. με την σύμφωνη γνώμη των Ενώσεων και Συνδέσμων Αποστράτων της Χώρας, ενέκρινε ομόφωνα το περιεχόμενο του παρόντος ψηφίσματος, σχετικά με την υψίστης σημασίας εθνικής υπόθεση, της ‘‘Συμφωνίας των Πρεσπών’’, το οποίο έχει ως εξής:

«Με την ‘‘Συμφωνία των Πρεσπών’’ της 17ης Ιουνίου 2018, συμφωνήθηκε και παραχωρήθηκε από την ελληνική πλευρά, το όνομα της Μακεδονίας, η Μακεδονική ιθαγένεια και η Μακεδονική γλώσσα στην ΠΓΔΜ, τα οποία αποτελούν τα κύρια αρνητικά στοιχεία της Συμφωνίας, καθώς είναι καταφανείς οι δυσμενείς συνέπειές τους, για το μέλλον του Κράτους μας και των πολιτών του.