Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2017

Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα(fax - email)

(του ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ Δημήτριου, Υποστράτηγου ε.α., 

μέλους του Συνδέσμου,
 τέως μέλους του Δ.Σ.)

Με αφορμή περιστατικό που αφορούσε τον υπογράφοντα, υπενθυμίζουμε τις διατάξεις του Ν.2672/1998 (ΦΕΚ 290Α) κι ιδιαίτερα του άρθρου 14 που αφορά "Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία-ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

1.- Σύμφωνα λοιπόν μ' αυτό(άρθρο 14) επιτρέπεται η διακίνηση εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή μεταξύ αυτών και των ενδιαφερομένων φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ενώσεων προσώπων με FAX και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο - email. 

Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2017

Ηλεκτρονικό Αστυνομικό Τμήμα

     
Σε μια προσπάθεια να παραμείνει κοντά στην εξέλιξη που δημιουργεί η ανάπτυξη της τεχνολογίας με τις "ηλεκτρονικές πλατφόρμες" και να αναβαθμίσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες, με γνώμονα την ταχύτερη εξυπηρέτηση των θεμάτων που χειρίζεται, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία και ήδη ξεκίνησε η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Αστυνομικού Τμήματος, όπως μας ενημερώνει με τη σχετική ανακοίνωσή της στο Δελτίο Τύπου που σας κοινοποιούμε. 
  Εμείς ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα μέτρα που βελτιώνουν την προσφορά του Σώματος, είτε αυτά πραγματοποιούνται  στο γραφειοκρατικό είτε στο επιχειρησιακό πεδίο και ελπίζουμε πως οι εκάστοτε

Συνάντηση Παν.Ομοσπ.Στρατιωτικών με Γενικό Διευθυντή Γ.Λ.Κ.


Αναδημοσιεύουμε για ενημέρωση,  την με αριθμό 72 Ανακοίνωση της Π.Ο.Σ., που αφορά στο θέμα.
  Τι θα γίνει με τις συντάξεις. Συνάντηση Π.Ο.Σ. με Γεν. Δ/ντή Γ.Λ.Κ. 

Παρασκευή, 25 Νοέμβριος 2016 08:28
               ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ                                                                                                                                                                                         Αριθμ. Πρωτ. 46 /2016
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ                                                    Αθήνα,  24  Νοε. 2016                                                    
                                                                        
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 72
     Στις 24 Νοε. 2016 ο Πρόεδρος της ΠΟΣ, Ταξχος εα Βασίλειος Νικολόπουλος, επισκέφθηκε το  Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) και είχε συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή κ. Ντάνο Σπυρίδωνα και στελέχη του ΓΛΚ, για θέματα που αφορούν στον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο για το ασφαλιστικό (Ν. 4387/2016).