Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014

Μ.Τ.Σ. - Καταβολή μερίσματος σε νέους δικαιούχους


Προς ενημέρωση των νέων απόστρατων που όπως είναι φυσικό, αδημονούν για την καταβολή του μερίσματος, το Μ.Τ.Σ. προέβη στην παρακάτω ανακοίνωση-ενημέρωση. Ελπίζουμε η μηχανοργάνωση και η ηλεκτρονική διασύνδεση συναρμόδιων Υπηρεσιών να προχωρήσει επιτέλους και στη χώρα μας, ώστε να ξεπεραστούν χρονοβόρες διαδικασίες, που αποτελούν τροχοπέδη  στην ομαλή λειτουργία του κράτους, ειδικά όταν αυτές επιβαρύνουν  την καθημερινότητα των πολιτών. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚO ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.1105/1980) για να δικαιωθεί κάποιος μέρισμα από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) απαιτείται πρώτα να εκδοθεί πράξη συνταξιοδότησης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ).

Οι συνταξιοδοτικές πράξεις, βάσει των οποίων απονέμεται το μέρισμα, περιέρχονται στο ΜΤΣ σε διάστημα 4-6 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της

Μ.Τ.Σ. - "Γραφείο εξυπηρέτησης"

Έστω και αργά η ανάγκη εξυπηρέτησης του μεγάλου αριθμού των μετοχομερισματούχων επέβαλε την ίδρυση και λειτουργία "Γραφείου Εξυπηρέτησης" και ευελπιστούμε στην αμεσότερη ανταπόκριση και επίλυση των θεμάτων που απασχολούν. 
Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση του Ταμείου με τις ώρες λειτουργίας και τους τηλεφωνικούς αριθμούς εξυπηρέτησης.  

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

Ανακοινώνεται ότι, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μετοχομερισματούχων, δημιουργήθηκε και λειτουργεί το «Γραφείο Εξυπηρέτησης», το οποίο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες θα παρέχει τις

Ισχύς θεωρημένων βιβλιαρίων ασθενείας
Μεταφέρω αυτούσιο το κείμενο του με αριθμό πρωτοκόλλου 563 από 08/01/2014 εγγράφου του Ο.Π.Α.Δ. προς τους αρμόδιους φορείς, που αφορά στο θέμα, για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και την έγκαιρη ανανέωση της ισχύς των βιβλιαρίων ασθενείας. :"ΘΕΜΑ: Ισχύς των θεωρημένων για το έτος 2013 ασφαλιστικών βιβλιαρίων

Σας γνωρίζουμε ότι με την απόφαση αρ. 446/39ης Συνεδρ./19-12-2013 το Δ.Σ. του ΟΠΑΔ αποφάσισε ότι "όλα ανεξαιρέτως τα θεωρημένα για το έτος 2013 βιβλιάρια ασθενείας των ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ και του ΤΥΔΚΥ έχουν ισχύ έως