Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014

Αρση παρακράτησης για τους συμπληρώσαντες το 55 ετος (πηγή http://apostratoinomouargolidas.blogspot.gr/)

Ολοι θυμόμαστε την περιβόητη ''μπακαλίστικη'' διάταξη του άρθρου 1 παρ.10 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 τ.Α) σύμφωνα με την οποία '' 10.α. Από 1.11.2011 στους συνταξιούχους του δημοσίου οι οποίοι δεν εχουν συμπληρώσει το 55 έτος της ηλικίας,μειώνεται κατά 40% το ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1000 ευρώ.Η κατά τα ανωτέρω μείωση διακόπτεται από την πρώτη του επόμενου μήνα από εκείνο κατά τον οποίο συμπληρώνεται  το 55 ετος της ηλικίας...''
 -Επειδή λοιπό απο πολλούς συναδέλφους πληροφορηθήκαμε ότι εξακολουθεί να γίνεται η σχετική παρακράτηση παρά την ρητή διάταξη του νόμου (απο τους συγκυβερνώντες του συνταγματικού τόξου )για να αρθεί αυτή θα πρέπει να αποστείλετε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους