Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για τον Σύνδεσμό μας (2019-2022)


  Πραγματοποιήθηκαν την 23η Οκτωβρίου 2019, στο πλαίσιο Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου μας, αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία του οποίου θα είναι 3-ετής (2019 - 2022).   
 
   
  Από την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων προέκυψε ότι εψήφισαν εκατόν πενήντα οκτώ(158) μέλη. Δυο(2) ψηφοδέλτια ήταν λευκά, ενώ από την καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης αναδείχθηκαν τα ακόλουθα αποτελέσματα κατά σειρά πλειοψηφίας:

Για τη θέση του Προέδρου