Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013

Πρόταση για πόρους του Μ.Τ.Σ. και μέσω πιστωτικής κάρτας...!!!


     Πολύς λόγος έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, για την δεινή οικονομική κατάσταση του Μ.Τ.Σ.. 
  Απαίτηση όλων, από τη στιγμή που δημοσιοποιήθηκε η απύθμενη τρύπα στο Ταμείο, ήταν και είναι να αναζητηθούν οι υπεύθυνοι για την κατιούσα πορεία του και να αποδοθεί δικαιοσύνη που θα επιβάλει πέραν των ανώτατων προβλεπομένων ποινών και την υποχρέωση επιστροφής των χρημάτων (σε περίπτωση κατάχρησης) ή απόδοσης κατά το μερίδιο ευθύνης ενός εκάστου (μέσω κατασχέσεων περιουσιακών στοιχείων π.χ.), των χρηματικών ποσών που "έκαναν φτερά". Έτσι εξυπηρετείται η εξυγίανση του Ταμείου αλλά και η αίσθηση δικαίου του λαού που φωνάζει "φέρτε πίσω τα κλεμμένα".
  Πέραν τούτου όμως υπάρχει η αδήριτη ανάγκη να δημιουργηθούν προϋποθέσεις και συνθήκες αναστήλωσης της ευρωστίας του Ταμείου και ανάδειξής του σε αξιόπιστο πόρο, που θα αποδίδει απόλυτα ανταποδοτικά ποσά, χωρίς περικοπές, ώστε να ενισχυθεί το χαμηλό πλέον εισόδημα των εν αποστρατεία μερισματούχων του. Άλλωστε αυτός είναι ο σκοπός ύπαρξής του.
   Το κείμενο που ακολουθεί κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση
και προτείνει μέτρα που ίσως να μην αποτελούν την οριστική λύση, μπορούν όμως να δώσουν μια γενναία ώθηση στην επίλυση του προβλήματος. Αν μη τι άλλο, αποτελούν μια βάση συζήτησης μεταξύ όσων ενδιαφέρονται για την εξεύρεση λύσης.

Στέργιος Σαββίδης

      

Το κείμενο αναρτήθηκε αρχικά στον ιστότοπο  του onalert   με τίτλο:

Ενίσχυση του ΜΤΣ μέσω πιστωτικής κάρτας και δέσμη προτάσεων από ΕΜΘ


Οι στρατιωτικοί εν ενεργεία και απόστρατοι δεν διαμαρτύρονται μόνο . Προτείνουν και λύσεις. Εφαρμόσιμες ή όχι είναι άλλο θέμα. Το βέβαιο όμως είναι ότι οι προτάσεις τους έχουν λογική . Μια ομάδα απόστρατων ΕΜΘ λοιπόν προτείνει μια δέσμη μέτρων για την ενίσχυση του ΜΤΣ.

Προτείνουν λοιπόν:

1.  Επειδή μεγάλος αριθμός ε.ε. και ε.α. συναδέλφων κάνει χρήση πιστωτικής κάρτας, να εκδοθεί από το Μ.Τ.Σ. κάρτα τύπου Visa  με ελκυστικό επιτόκιο (10% περίπου) η σε συνεργασία του ΜΤΣ με την Γενική Τράπεζα. Την εν λόγω κάρτα θα  μπορούν να αποκτήσουν και να χρησιμοποιούν τόσο οι ε.α. όσο και οι ε.ε. συνάδελφοι και θα αποπληρώνεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις (6 - 24 αναλόγως ποσού). Η μηνιαία δόση θα παρακρατείται για τους μεν ε.α. από το χορηγούμενο μέρισμα, για δε τους ε.ε. από τη μισθοδοσία τους. 


2.Να σταματήσει να καταβάλλεται στους πολιτικούς υπαλλήλους του Μ.Τ.Σ. η σύνταξη τους από τα έσοδα του ταμείου, αλλά από το Γ.Λ.Κ. όπως σε όλους του συνταξιούχους του δημοσίου.

3.Να διακοπεί η χορήγηση σύνταξης - μερίσματος στους συνταξιούχους εθνικής αντίστασης ή σε όποιον άλλο χορηγείται χωρίς να έχουν καταβληθεί προηγουμένως αντίστοιχες εισφορές.Να παρακρατηθούν ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ οι αναλογούσες εισφορές υπέρ MΤΣ από όλους αυτούς που λαμβάνουν σύνταξη η μέρισμα από το ΜΤΣ χωρίς να έχουν καταβάλλει εισφορές!!!

4.Να σταματήσει η καταβολή μερίσματος ,εάν αυτό γίνεται μέχρι σήμερα,σε ομάδες "συγγενών" μερισματούχων ,όπως άγαμες θυγατέρες κ.λ.π

5.Να  μην λαμβάνουν μέρισμα ΕΚΟΕΜΣ  όλοι όσοι συνταξιοδοτήθηκαν πριν την 1η Απριλίου 1997,ενώ όσοι συνταξιοδοτήθηκαν  μετά την ημερομηνία αυτή να λαμβάνουν 1/35 στο μέρισμα που αναλογεί στον βαθμό, ανάλογα με τα χρόνια που μεσολάβησαν από το 1997 έως την αποστρατεία τους. Δηλαδή ένας Σχης που αποστρατεύτηκε το 2007 να λαμβάνει τα 10/35 του αναλογούντος μερίσματος Σχη!!!

6.Να δημιουργηθεί βαθμός μερίσματος  ΜΤΣ Ταξιάρχου ,διότι παρατηρείται το φαινόμενο Λγος με 28 χρόνια που αποστρατεύεται λαμβάνοντας τον αποστρατευτικό του Τχη, με αποδοχές Σχη, να λαμβάνει μέρισμα Υποστρατήγου!!! Επίσης μελετώντας το έγγραφο για την οικ. κατάσταση του ΜΤΣ και των άλλων ταμείων μας του έτους 2013, διαπιστώνουμε από τις 22χιλιαδες μερισματούχους προερχόμενους του ΣΞ, οι 13χιλιαδες να λαμβάνουν μέρισμα ΑΓΕΣ, Υποστρατήγου και Αντιστρατήγου, πράγμα εντελώς στρεβλό και υπεύθυνο για την τωρινή οικ.κατάσταση του ΜΤΣ.