ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
              ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
              Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ                         
   Ε-mail:poaasa@yαhoo.gr ιστοσελίδα: www.poaasa.gr
Τηλεφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253

                                                                   Αθήνα,3 Ιανουαρίου  2019  Αρμόδιος :Γενικός Γραμματέας                                                           ΠΡΟΣ:  
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς
Αντιστράτηγος ε.α.                               Τους Συνδέσμους (ως πίνακας Αποδεκτών)
 


ΘΕΜΑ: Επίσκεψη αντιπροσωπείας μελών του Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α για την καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας ,στο Γ.Λ.Κ. και το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης .