Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2023

40 Χρόνια από την Ίδρυση του Συνδέσμου -

 


        40 Χρόνια με        

        αξιοπρέπεια 

         δίπλα στους  

        απόστρατους,    

  για τους απόστρατουςΕκκαθάριση Προκαταβολών ΒΟΕΑ Αιτήσεων Έτους 2021

 (Αναδημοσίευση)
Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει τη χορήγηση του υπολειπόμενου ποσού των ΒΟΕΑ για τo έτoς 2021, στα δικαιούμενα τέκνα των μετόχων και μερισματούχων του.

Τα τέκνα που υπέβαλαν αίτηση κατά το έτος 2021 και είχαν λάβει προκαταβολή του δικαιούμενου ΒΟΕΑ, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν προς το ΜΤΣ:

  1. Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους και με την ένδειξη: «Για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης», που να έχει ισχύ, τουλάχιστον 30 ημέρες.

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Μ.Τ.Σ.Επειδή εδώ και καιρό απόψεις και ενέργειες ορισμένων στελεχών της Ε.Α.Α.Στρατού που μετέχουν στο Μ.Τ.Σ., έχουν δημιουργήσει προβληματισμό και ανησυχία για το μέλλον, σε ό,τι αφορά στη συνύπαρξη με τα προερχόμενα από την Ελληνική Αστυνομία στελέχη, σας γνωστοποιούμε το ενημερωτικό έγγραφο του Εκπροσώπου της Ομοσπονδίας μας(Π.Ο.Α.Σ.Α.), Μπέττα Δημήτριου, για ενημέρωση.                                                 Εκπρόσωπος της Π.Ο.Α.Σ.Α. στο  Μ.Τ.Σ.

          Μπέττας   Δημήτριος

        e-mail : mpettasd@yahoo.gr

              Κιν.:6945876618


          Αθήνα 13-10-2023

                    Προς :

  1.     Π.Ο.Α.Σ.Α.

  2.    Μέλη Δ.Σ. Π.Ο.Α.Σ.Α.

  3.    Συνδέσμους – Ενώσεις Ενημέρωση για την Συνεδρίαση της 12-10-2023 του Δ.Σ./Μ.Τ.Σ. 

Αγαπητοί Συνάδελφοι

  1. Κατά τη χθεσινή (12-10-2023) συνεδρίαση του Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ. μεταξύ των άλλων θεμάτων: 

  • Εγκρίθηκε η καταβολή του  υπολειπόμενου  ποσού Β.Ο.Ε.Α. για τα έτη 2021 και 2022.

  • Εγκρίθηκε η Απονομή των Βοηθημάτων Οικογενειακής – Επαγγελματικής Αυτοτέλειας για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2023 .

Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023

Εκκαθάριση Προκαταβολών ΒΟΕΑ Αιτήσεων Έτους 2020
(ΑΝΑΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ)Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει τη χορήγηση του υπολειπόμενου ποσού των ΒΟΕΑ για τo έτoς 2020, στα δικαιούμενα τέκνα των μετόχων και μερισματούχων του.

Τα τέκνα που υπέβαλαν αίτηση κατά το έτος 2020  και είχαν λάβει προκαταβολή του δικαιούμενου ΒΟΕΑ, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν προς το ΜΤΣ:

  1. Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους και με την ένδειξη: «Για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης», που να έχει ισχύ, τουλάχιστον 30 ημέρες.
  2. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου, ατομικού τραπεζικού λογαριασμού του/της δικαιούχου μόνο σε περίπτωση που δεν είναι σε ισχύ ο τραπεζικός λογαριασμός όπου είχε κατατεθεί η προκαταβολή.

Καταβολή ΒΟΕΑ μηνών Ιουνίου – Ιουλίου Έτους 2023
(Αναδημοσίευση)
Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει τη  χορήγηση  του ΒΟΕΑ για τoυς μήνες ΙΟΥΝΙΟ – ΙΟΥΛΙΟ του έτους 2023, στα δικαιούμενα τέκνα των μετόχων και μερισματούχων του.

Τα τέκνα που υποβάλλουν αίτηση κατά τους μήνες ΙΟΥΝΙΟ – ΙΟΥΛΙΟ  έτους 2023, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν προς το ΜΤΣ έως την 13-10-2023, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους και με την ένδειξη: «Για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης», που να έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι 02-11-2023.