Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022

Προαγωγές Αστυνομικών Υποδιευθυντών εν αποστρατεία


Κατόπιν σχετικού εγγράφου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, που αφορά στο θέμα, παρέχεται η ενημέρωση ότι στους εν αποστρατεία Αστυνομικούς Υποδιευθυντές, οι οποίοι τέθηκαν στο βαθμό αυτό ως ευδοκίμως  τερματίσαντες στο βαθμό του Αστυνόμου Α΄, λόγω συμπληρώσεως 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας ή καταλήψεώς τους από το όριο ηλικίας του βαθμού τους ή σωματικής ανικανότητας, παρέχεται το δικαίωμα  υποβολής αίτησης για την εν αποστρατεία προαγωγή τους στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, χωρίς να γεννώνται γι αυτούς συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση έως και την 28-10-2022.

 Ενημερωθείτε για το πλήρες κείμενο του Α.Ε.Α. ΕΔΩ