Παρασκευή 25 Μαΐου 2012

Ενεργοποίηση λογαριασμών δικαιούχων Β.Ο.Ε.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της 1/3/2012 


Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει στα δικαιούχα του Β.Ο.Ε.Α. τέκνα, τα οποία έχουν υποβάλλει στο Ταμείο τη σχετική αίτηση για τη χορήγησή του το μήνα Νοέμβριο του έτους 2008 και τηρούν τον ατομικό τους λογαριασμό στην Γενική Τράπεζα ότι, ενόψει της επικείμενης πληρωμής τους (εντός του μηνός Μαρτίου τρέχοντος έτους), πρέπει να προβούν άμεσα στον έλεγχο των λογαριασμών τους, προκειμένου να τους ενεργοποιήσουν. Σε περίπτωση που απαιτηθεί αλλαγή λογαριασμού να επικοινωνήσουν άμεσα με το ΜΤΣ ( Τηλ. 210-3229413).

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ


Επί πλέον για όσους έχουν καταθέσει αίτημα το Δεκέμβριο του 2008,