Τρίτη 11 Μαΐου 2021

Φορολογικές δηλώσεις 2021

 Έως 27 Αυγούστου η υποβολή - 

Σε 8 δόσεις ο φόρος για το 2020

 Με τα άρθρα 1 και 2 της νέας τροπολογίας του Υπ. Οικ. συμπληρώνονται συγκεκριμένες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν.4172/2013) και ειδικότερα:

→ Υποβάλλονται εμπρόθεσμα, μέχρι τις 27.8.2021, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, των οποίων το φορολογικό έτος λήγει στις 31.12.2020 καθώς και των φυσικών προσώπων.