Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ Ε.Α.Σ.( ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ)


Αίτηση για διακοπή της παρακράτησης.


 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ η 244/2017 από 10-2-2017 Απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 Σύμφωνα με το διατακτικό της απόφασης, η κυβέρνηση οφείλει να συμμορφωθεί άμεσα  καταργώντας την Ε.Α.Σ. από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης (10-2-2017).  Επίσης διατάσσεται η αναδρομική επιστροφή , σ' όσους είχαν προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια μέχρι την έκδοση της απόφασης , ενώ για τους λοιπούς θα ισχύσει από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης.
 Η πρόταση της Ομοσπονδίας μας στους συναδέλφους είναι η κατάθεση ΑΜΕΣΑ αίτησης στον Ε.Φ.Κ.Α.- Γ.Λ.Κ.,

Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ

που καταβάλλονται σε διοικητικά αποκατασταθέντα Αξιωματικό. 


Σας παραθέτουμε το περιεχόμενο εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων/ Γεν. Δ/νσης Φορολογίας Διοίκησης/ Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος, με ημερομηνία 4-7-2014, η οποία διαβίβασε αίτηση διοικητικά αποκατασταθέντα Αξιωματικού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τις δικές της ενέργειες, λαμβάνοντας υπόψη και τα εξής:

 "1.- Όταν αξιωματικός τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, δύναται μετά από προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια και την έκδοση των σχετικών ακυρωτικών αποφάσεων, να δικαιωθεί και να επανακτήσει το βαθμό και τις αποδοχές που έπαιρνε πριν από την απόλυσή του, αφού θεωρείται ότι δεν απέβαλε ποτέ την