Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015

16o Πανελλήνιο Συνέδριο Π.Ο.Α.Α.Σ.Α.


Επίσημη έναρξη 
Πραγματοποιήθηκε την 20 και 21 Ιουνίου 2015 στη Λάρισα, το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο της  Ομοσπονδίας, το οποίο με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου ήταν και «καταστατικό».
 Για ακόμα μια φορά κυρίαρχο θέμα ήταν η τροποποίηση των άρθρων 1 και 10 του καταστατικού που αφορούν στην αλλαγή του τίτλου της Ομοσπονδίας και στο δικαίωμα υποψηφιότητας για το αξίωμα  του Προέδρου 
 Παρά το ότι στα κατά το παρελθόν Πανελλήνια Συνέδρια δεν κατέστη δυνατή η τροποποίησή τους και υπήρξε και απορριπτική απόφαση Δικαστηρίου σε σχετική προσφυγή, αυτή τη φορά η επαναφορά του θέματος έτυχε της αποδοχής της πλειοψηφίας, ψηφίστηκε η τροποποίησή τους και ικανοποιήθηκαν εμμονές.
Άποψη αιθούσης κατά την επίσημη έναρξη.
Διακρίνονται στο βάθος οι αντιπρόσωποι του Συνδέσμου.
  Η θέση Συνδέσμων και Ενώσεων να παραμείνουν εκτός Ομοσπονδίας ή ακόμα και η απειλή αποχώρησης από αυτήν, αν δεν υπήρχε τροποποίηση των 2 άρθρων άσκησε την απαραίτητη «πίεση» στο Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. και εισήγαγε την τροποποίησή τους με ανάλογο σκεπτικό.
 Έτσι πλέον, η κατά το άρθρο 1 επωνυμία της Ομοσπονδίας είναι: «Πανελλήνιος Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας (Π.Ο.Α.Σ.Α.). Απαλείφθηκε δηλαδή ο όρος ‘’Αξιωματικών’’. Η τροποποίηση πέρασε με ψήφους 64 υπέρ, 9 κατά και 3 παρόν. 
  Κατά το άρθρο 10 παρ.2,  «υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου δικαιούνται να θέσουν όλα τα μέλη των Συνδέσμων και Ενώσεων». Απαλείφεται δηλαδή ο όρος «μόνο ανώτατοι Αξιωματικοί». Η τροποποίηση πέρασε με ψήφους 61 υπέρ, 11 κατά και 3 παρόν.
Άποψη συνέδρων (1η μέρα),
 η αντιπροσωπεία μας στην 3η σειρά.
 Η ψηφοφορία για τις συγκεκριμένες τροποποιήσεις ήταν ονομαστική και οι 3 ψήφοι «παρόν» ήταν της αντιπροσωπείας του Συνδέσμου μας, την οποία αποτέλεσαν ο Πρόεδρος κος ΣΑΚΟΝΙΔΗΣ Γ., ο Γεν.Γραμματέας κος ΣΑΒΒΙΔΗΣ Στ. και ο Ταμίας κος ΚΕΛΕΠΟΥΡΑΣ Β.
  Η αντίδραση των περισσοτέρων, κυρίως όσων ήταν υπέρ της τροποποίησης και υπό την πίεση της αγωνίας για τη συγκέντρωση της πλειοψηφίας, ήταν αναμενόμενη, όμως δεν έμεινε αναπάντητη και σε παρέμβασή του ο Πρόεδρος έδωσε απάντηση στην