Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2015

Παράδοση φαρμάκων και γάλακτος


Η κα Σ.Γκαρανέ  με τον Αντιπρόεδρο και το Γ.Γ. του Συνδέσμου
        Παραδόθηκαν  τα φάρμακα και μικρή ποσότητα γάλακτος  που συγκεντρώθηκαν από προσφορές των μελών του Συνδέσμου μας, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δ.Σ., που προηγήθηκε μέσω της εφημερίδος μας και της διαδικτυακής μας παρουσίας. 
   Τα προαναφερόμενα είδη,  παρέδωσαν εκ μέρους του Δ.Σ. του Συνδέσμου οι κ.κ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Δημήτριος(Αντιπρόεδρος) και ΣΑΒΒΙΔΗΣ Στέργιος( Γεν.Γραμματέας), στην Δ/ντρια του Πολυϊατρείου  Θεσσαλονίκης της Μ.Κ.Ο. "Γιατροί του κόσμου", κα Σοφία Γκαρανέ, για περαιτέρω αξιοποίησή τους.