Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2019

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ


Του Χρήστου Ιωαννίδη,
Προέδρου του Συνδέσμου Αποστράτων 
Επειδή τα συνταξιοδοτικά θέματα μας απασχόλησαν ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα, στις γραμμές που ακολουθούν,  αναφέρονται επιγραμματικά οι περικοπές των αποδοχών μας στη διάρκεια της Κρίσης και η έκβασή τους, για πληρέστερη ενημέρωση των μελών μας, καθώς και του πλαισίου διεκδίκησης των νόμιμων δικαιωμάτων μας.   
-Με τον Ν.4093/2012, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4111/2013, επιβλήθηκαν περικοπές ανάλογα με το ύψος των συντάξεών μας, σε ποσοστά 5%, 10% και 15%, οι οποίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.
-Αντισυνταγματικός από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε  και ο Ν.4307/2014, με τον οποίο μας επιστράφηκε ποσοστό 50% των περικοπών μας, σε μηνιαίες  δόσεις, κατά το χρονικό διάστημα από Φεβρουάριο του 2015 έως και Ιανουάριο του 2018.

-Ήδη με τον  πρόσφατα ψηφισμένο Ν.4575/2018 και την ΚΥΑ 17028/0092(ΦΕΚ Β΄5503/7-12-2018), αναμένουμε την επιστροφή μόνο τμήματος του υπολοίπου ποσοστού 50% των  μειώσεων, που μας επιβλήθηκαν με τις προαναφερόμενες νομικές ρυθμίσεις  και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 έως 30-06-2016, ενώ παράλληλα δεν αναπροσαρμόζεται η σύνταξη μας στα επίπεδα του 2012, όπως ορίζει  το σύνολο των αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
- Αντίστοιχες μειώσεις των συντάξεών μας επέφερε ο Ν. 4024/2011, σε ποσοστό 20%  στις μεγαλύτερες των 1200συντάξεις και σε ποσοστό 40% στο ποσό της σύνταξης, που  υπερέβαινε τα 1000, σε όσους είχαν ηλικία κάτω των 55 ετών,  ενώ με τον Ν.4051/2012 μειώθηκαν σε ποσοστό 12% οι  μεγαλύτερες των 1300συντάξεις. Και οι μειώσεις αυτές κρίθηκαν αντισυνταγματικές από το Σ.Τ.Ε.
-Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε αντισυνταγματική επίσης την κράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων(Ε.Α.Σ.), με την 244/2017 Απόφασή της, που εκδόθηκε  την 8-2-2017. Δυστυχώς η κράτηση αυτή εξακολουθεί να γίνεται, καίτοι το άρθρο 95 του Συντάγματος ορίζει ότι η Διοίκηση είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται με τις δικαστικές αποφάσεις, αλλά και κατά παράβαση του άρθρου 259 του Π.Κ., του Ν.3068/2002 και του Π.Δ. 18/1989. Επειδή το  συγκεκριμένο θέμα είναι επίκαιρο και  θα μας απασχολήσει άμεσα, ενημερώνουμε ότι  λεπτομέρειες για τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν τα μέλη μας έχουν δημοσιευθεί στην εφημερίδα του Συνδέσμου, Λόγος Ευθύνης, στο τεύχος του Μαρτίου 2018, με αριθμό φύλλου114, σελίδα 5 και τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ…
-Στην περίπτωση που απασχόλησε πρόσφατα τον Σύνδεσμο μας, σχετικά με τη διεκδίκηση  επιστροφών των Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα κ.τ.λ. κινηθήκαμε συγκεντρώνοντας και αποστέλλοντας στο νομικό σύμβουλο της Ομοσπονδίας μας ομαδικά τις αιτήσεις των μελών μας, προκειμένου να κατατεθούν με δικαστικό επιμελητή, στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και να διακοπεί η παραγραφή για ένα (1) εξάμηνο.
- Η τελική απόφαση για κατάθεση ή μη αίτησης, ένστασης ή αγωγής, ο χρόνος κατάθεσης τους, η ανάθεση τους σε δικηγόρο, καθώς και η επιλογή του, είναι προσωπική υπόθεση του καθενός.  Τα μέλη μας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχουν οικονομικές προσφορές νομικών συμβούλων προς τον Σύνδεσμό μας για τις αγωγές επιστροφής των περικοπών μας.

-Για κάθε διευκρίνηση ή πληροφορία  να απευθύνεστε στα γραφεία του Συνδέσμου μας.