Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2013

ΨΗΦΙΣΜΑ για τις μειώσεις του 2014

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών απέστειλε προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών ΨΗΦΙΣΜΑ, το οποίο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ της Ε.Α.Α.Σ. Το "ψήφισμα" αφορά στις προθέσεις της κυβέρνησης για εξαίρεση των στελεχών των Ε.Δ. και Σ.Α. από τον προγραμματισμό μειώσεων αποδοχών για το 2014. 
Παραθέτουμε για ενημέρωση ολόκληρο το κείμενο του ψηφίσματος:    

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Κύριο
Χρήστο Σταϊκούρα
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

   Με τις δημόσιες δηλώσεις του κ.Πρωθυπουργού, πληροφορηθήκαμε την απόφαση πλέον της κυβέρνησης, να μην προβεί σε περαιτέρω μειώσεις των μισθών και συντάξεων των στελεχών των Ε.Δ. και Σ.Α. για το έτος 2014,
που είχαν σχεδιασθεί και προβλέπονταν στο 4ετές πρόγραμμα Μεσοπρόθεσμης Δημοσιονομικής Στρατηγικής, όπως άλλωστε είχατε ενημερώσει ο ίδιος, κατά την τελευταία μας συνάντηση της 13ης Ιουνίου 2013.
   Σε συνέχεια της ειλικρινούς και εποικοδομιτικής συνεργασίας μας, που ανέδειξε τις υπερβάλλουσες μειώσεις, θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση θα πρέπει να αποτυπωθεί και νομοθετικά.
   Κατόπιν αυτών προτείνουμε:
 1. Από το "Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής", που υπογράφηκε μεταξύ Ελλάδας και τρόικας το Δεκέμβριο του 2012 και περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 10.6 με τίτλο "Πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα για το 2012 και Μεσοπρόθεσμη Δημοσιονομική Στρατηγική για 2013-16", τη διαγραφή:
    α. του 4ου εδαφίου, της παραγράφου 1 που προβλέπει την "κατάργηση αυτόματων προαγωγών στις ένοπλες δυνάμεις έως το 2014 με ετήσια απόδοση τουλάχιστον 88 εκατομμύρια ευρώ καθαρά από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές",
    β. του 6ου εδαφίου, της παραγράφου 2 που προβλέπει τη μείωση συντάξεων στρατιωτικών και αστυνομικών λόγω κατάργησης των αυτόματων μισθολογικών προαγωγών".
   2. Από τους στόχους-προβλέψεις του 4-ετούς προγράμματος Μεσοπρόθεσμης Δημοσιονομικής Στρατηγικής όπως αυτές έχουν περιληφθεί στο Ν.4093/2012, τροποποιηθεί μεταγενέστερο με το Ν.4127/2013 και περιλαμβάνονται στον πίνακα 4, "Α.Παρεμβάσεις στο σκέλος των δαπανών" και συγκεκριμένα:
       α. Από την παράγραφο 3 με τίτλο Μισθολογικές παρεμβάσεις, στην παρέμβαση με α/α 17 "Νέο μισθολόγιο ένστολων , τη διαγραφή του περιλαμβανομένου για το έτος 2014 ποσού των 88,2 εκατ. ευρώ.
       β. Από την παράγραφο 4 με τίτλο Συντάξεις, στην παρέμβαση με α/α 8 "μείωση συντάξεων ένστολων λόγω νέου μισθολογίου", τη διαγραφή του περιλαμβανόμενου για το έτος 2014, ποσού των 161,8 εκατ. ευρώ (ή εφόσον απαιτείται λογιστική τακτοποίηση, τη μεταφορά του ποσού αυτού στο έτος 2013, διότι οι επιβληθείσες από 1/8/2012 μειώσεις στους βασικούς μισθούς των στρατιωτικών, έχουν υπερκαλύψει τους σχετικούς στόχους).

Κύριε Υπουργέ
  Ως Ομοσπονδία αναγνωρίζουμε και εκτιμούμε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον που επιδείξατε για περιορισμό των αδικιών που έχουν υποστεί οι στρατιωτικοί και θα είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω συνεργασία, στην κατεύθυνση εξάλειψης των αδικιών που υπέστησαν τα εν ενεργεία και αποστρατεία στελέχη των Ε.Δ. και Σ.Α..
     Διατελούμε με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                         Νικολόπουλος Β.                         Παπαδόπουλος Β.
                             Ταξίαρχος εα                                  Ταξίαρχος εα