Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2013

Νέα μείωση μερίσματος από το Μ.Τ.Σ.


Ακόμα μια μείωση στο μέρισμα του Ταμείου, έρχεται να προστεθεί στις παράλογες μέχρι σήμερα μειώσεις που μας επιβλήθηκαν, ελαφρά τη καρδία. 
Δοκιμάζουν άραγε τις αντοχές και την ανοχή μας; Δεν κατανοούν πως οι γελοίες πλέον δικαιολογίες δεν γίνονται αποδεκτές και πως πρέπει να βρουν έναν άλλο τρόπο να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις και τις όποιες δεσμεύσεις τους πέραν των συνεχόμενων "κεφαλικών φόρων"; 
Η προσφιλής τακτική των αναδρομικών και αυτή τη φορά δε ξεχάστηκε. 
Η κόσμια συμπεριφορά μας, έχει παρεξηγηθεί και η εγκράτεια σε χαρακτηρισμούς όποτε "αρθρογραφούμε" ή συνομιλούμε εκλαμβάνεται ως αποδοχή. Μας ωθούν σε ενέργειες που δεν συνάδουν στον χαρακτήρα μας. Η οργή και η απελπισία είναι κακοί σύμβουλοι, όμως υπό τις κατάλληλες συνθήκες είναι τα μόνα που ακούγονται. Ας προσέξουν και ας επανορθώσουν σύντομα.

Παραθέτουμε την ανακοίνωση του Ταμείου για ενημέρωσή σας: 

24/9/2013 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 


-Έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις του ΜΤΣ έναντι των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών για μη δημιουργία ελλειμμάτων, καθώς και την ανάληψη υποχρέωσης υλοποίησης πενταετούς προγράμματος εξυγίανσης, ώστε να επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί κανόνες που διέπουν τη νομοθεσία του, η αρμόδια Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ενέκρινε:
- Την απόφαση που έλαβε το ΔΣ/ΜΤΣ με το υπ’ αριθμ. 13/2/20-9-2013 Πρακτικό του, για μείωση της τιμής μεριδίου για το έτος 2013 από 5,7142 € σε 5,1999 € (ποσοστό 9%).

- Την παρακράτηση της αναδρομικής, από 1-1-2013, μείωσης του μερίσματος στους μήνες Νοέμβριο (Διαφορές Α’ Εξαμήνου) και Δεκέμβριο (διαφορές μηνών Ιουλίου - Οκτωβρίου) του έτους 2013.
- Την αποπληρωμή μέρους του χρέους προς τον ΕΚΟΕΜΣ, με επιπλέον 5.000.000,00 €, πέραν της υφιστάμενης ετήσιας αντίστοιχης υποχρέωσης με 10.000.000,00 € που απορρέει από την υπ’ αριθμ. 11/4/24-5-2012 απόφασης του ΔΣ/ΜΤΣ.