Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας  σε πολλά μέλη μας επιδίδεται από αρμόδιο υπάλληλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου η υπ’ αριθμ. 0094/2017 απόφαση του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία γίνεται δεκτή η έφεση που έχει υποβληθεί σε αυτό και ακυρώνει τις πράξεις της Διεύθυνσης Κανονισμού και εντολής πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων του Γ.Λ.Κ. . Η ανωτέρω απόφαση του Ε.Σ. έκρινε ανίσχυρες τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 γιατί είναι αντίθετες προς τις ισχύουσες συνταγματικές διατάξεις και το πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο του ΕΣΔΑ.

  Στην απόφαση επισυνάπτεται- επιστρέφεται  και το παράβολο των 20 ευρώ , που είχε καταθέσει ο εφεσιβάλλων με την έφεσή του , το οποίο πρέπει να το καταθέσει με φ/ο της απόφασης στη Δ.Ο.Υ. της κατοικίας προκειμένου εισπράξει όλο το ποσόν των 20 ευρώ. 

  Επίσης κοινοποιείται η ανωτέρω απόφαση η οποία αποστέλλεται με έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου/ ΙΙΙ Τμήμα στο Γ.Λ.Κ./ 44η Διεύθυνση Συντάξεων προκειμένου αυτό ενεργήσει σχετικά για την υλοποίηση της απόφασης.
  
   Η Ομοσπονδία μας δια του Νομικού της Συμβούλου συνέταξε και απέστειλε στους Συνδέσμους – Ενώσεις έντυπο αίτησης με θέμα την εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης προκειμένου διακοπεί άμεσα η μείωση της σύνταξής μας που επιβλήθηκε από 01/08/2012 συνεπεία των διατάξεων του Ν.4093/2012 και της κατόπιν αυτών σχετικής απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών, δια του Γ.Λ.Κ. .
  
   Το ανωτέρω έντυπο – αίτηση θα διατίθεται στα μέλη μας από το γραφείο του Συνδέσμου μας και παράλληλα είναι δυνατή η εκτύπωσή του από την παρούσα ανάρτηση.