Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2013

Β.Ο.Ε.Α. στην τελική ευθεία...

  Στο περιοδικό της ΠΟΑΞΙΑ "Αξιωματική Αστυνομία", διαβάσαμε και αναδημοσιεύουμε μέρος αυτού που αφορά στις ενδιαφέρουσες εξελίξεις στο θέμα της καταβολής του Β.Ο.Ε.Α., η καθυστερημένη καταβολή του οποίου έθεσε εκτός οικονομικού προγραμματισμού χιλιάδες δικαιούχους.
  (Σε ότι αφορά στην εξασφάλιση του απαιτούμενου ποσού, με νεότερη ανακοίνωση της ΠΟΑΞΙΑ στην ηλεκτρονική της σελίδα(29-12-2012), γνωστοποιείται ότι το Μ.Τ.Σ. είναι μεταξύ των φορέων που χρηματοδοτούνται για την ικανοποίηση ληξιπροθέσμων οφειλών, οπότε και θεωρείται ότι το θέμα έχει θετική εξέλιξη). 
  
Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο τεύχος Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2012,  με τίτλο:
 
 Ενθαρρυντικές δεσμεύσεις για το Β.Ο.Ε.Α.
 
Ο πρόεδρος του ΜΤΣ ενημέρωσε τις Ομοσπονδίες για τις τελευταίες εξελίξεις
 
  Πραγματοποιήθηκε (5/12/12) κατόπιν αιτήματός μας συνάντηση των Ομοσπονδιών(ΠΟΑΞΙΑ και ΠΟΑΣΥ) με τον πρόεδρο του ΜΤΣ Υποστράτηγο ε.α. κ.Χαράλαμπο Σωτηρόπουλο, προκειμένου να ενημερωθούμε για την κατάσταση του Ταμείου, καθώς και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η διοίκησή του από την προηγούμενη, προ διμήνου, συνάντησή μας κατά την οποία μας είχε δοθεί η δέσμευση ότι επεξεργάζεται σειρά  μέτρων για την βιωσιμότητα, την ταμειακή ρευστότητά του και την έγκαιρη καταβολή των ΒΟΕΑ.
  Όπως μας δήλωσε ο κ.Σωτηρόπουλος, κατέστη δυνατόν να θεωρηθούν οι οφειλές για το ΒΟΕΑ των ετών 2009 έως και 2011 ως ληξιπρόθεσμες και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα εκταμιευθεί το ποσό των 183.000.000 ευρώ μέχρι 15/12/2012 στο πλαίσιο της δόσης που αναμένει η χώρα μας, βάσει του τελευταίου Μνημονίου. Ως προϋπόθεση, όμως, για την πλήρη αξιοποίηση του ποσού αυτού, έχει τεθεί ο χρονικός περιορισμός των έξι μηνών, εντός του οποίου το Ταμείο με τα σημερινά δεδομένα αδυνατεί να αντεπεξέλθει στον αυξημένο αριθμό αιτήσεων, λόγω ελλιπούς στελέχωσής του. Αυτό, γιατί εκκρεμούν 12.500 αιτήσεις, που σημαίνει ότι θα πρέπει να ικανοποιούνται περίπου 2.000 αιτήσεις μηνιαίως μόλις από τέσσερις υπαλλήλους. Το πρόβλημα αυτό έχει ήδη τεθεί στον αρμόδιο υπουργό Εθνικής Αμύνης, από τον οποίο ζητείται η άμεση διάθεση ειδικευμένου προσωπικού, ώστε να επιτευχθεί εντός του προβλεπομένου εξαμήνου η εκταμίευση των χρημάτων, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα καταστεί ανέφικτη η εξόφληση των δικαιούχων.
  Το Δ.Σ. του ΜΤΣ αποφάσισε, η τιμή μεριδίου βάση του οποίου υπολογίζονται τα Β.Ο.Ε.Α. για τις αιτήσεις έως το Δεκέμβριο του 2010 να είναι εκείνη που ίσχυε τότε, ενώ από 1-1-2011 και εντεύθεν, θα ισχύει  η τιμή μεριδίου έτσι όπως καθορίσθηκε από το Δ.Σ. το 2011.
  Πλέον αυτών, έγινε γνωστό ότι από τούδε και στο εξής οι νέες αιτήσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ταμείου όσον αφορά το Β.Ο.Ε.Α., θα είναι εφικτό να ικανοποιούνται άμεσα λόγω καθιέρωσης ξεχωριστού λογαριασμού, στον οποίο θα αποταμιεύονται οι εισφορές των μετόχων-μερισματούχων.
  Επίσης ενημερωθήκαμε ότι για την επόμενη πενταετία (2013-2017) το Ταμείο δύναται να ανταποκρίνεται στην καταβολή του μερίσματος, περαιτέρω χωρίς περικοπή όπως αυτό έχει καθοριστεί για το τρέχον έτος, το οποίο σημειωτέον έχει υποστεί συνολική μείωση κατά το ήμισυ.