Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2012

Μείωση του Μερίσματος του Μ.Τ.Σ.- Δελτίο τύπου Π.Ο.Α.Α.Σ.Α.
Σχετικά με τη μη καταβολή του Μερίσματος του Μ.Τ.Σ. και την κυοφορούμενη νέα μείωσή του, παραθέτουμε την παρέμβαση της Ομοσπονδίας μας με σχετικό Δελτίο Τύπου, για ενημέρωση των μελών:ΝΕΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Μ.Τ.Σ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΟΑΑΣΑ

                                                           Αθήνα,26 Σεπτεμβρίου 2012
                                       Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ
Έντονη αγανάκτηση, διάχυτη ανησυχία και πλήρη απογοήτευση προκαλεί στους μετοχομερισματούχους του Μ.Τ.Σ. η αιφνιδιαστική απόφαση της Διοίκησης του Ταμείου  της 21-09-12 με την οποία επιβάλλει νέα περικοπή του χορηγούμενου μερίσματος κατά 25%, αναδρομικά από την 1-1-12, η οποία έρχεται να προστεθεί  στην ήδη από 1-1-11 προηγηθείσα  περικοπή κατά 25%.Σωρευτικά πρόκειται για συνολική περικοπή 50% στο καταβαλλόμενο μέρισμα, η οποία σε συνδυασμό με το σύνολο των αλλεπάλληλων  οριζόντιων και άδικων περικοπών στο σύνολο των αποδοχών των αποστράτων, δημιουργεί πρωτοφανείς συνθήκες εξαθλίωσης  και προσβολής πλέον της ίδιας της αξιοπρέπειάς τους. Είναι ακατανόητη η με τόση ευκολία μετακύλιση των βαρών στις πλάτες των αποστράτων, μερισματούχων του ΜΤΣ, αντί να αποδοθούν ευθύνες σε όσους οδήγησαν το Μ.Τ.Σ. στη σημερινή του κατάσταση και αναζητηθούν λύσεις για τη βιωσιμότητα και εξυγίανση του Ταμείου.
 Είναι αδιανόητη η ολιγωρία στη λήψη μέτρων, τουλάχιστον   τα τρία τελευταία χρόνια που το πρόβλημα ήταν γνωστό σε όλη του τη έκταση. Είναι απορίας άξιο γιατί δεν
τέθηκε σε εφαρμογή κανένα ολοκληρωμένο σχέδιο εξυγίανσης του Ταμείου από τη Διοίκηση και χάθηκε πολύτιμος χρόνος, παρά το γεγονός ότι η Ομοσπονδία μας, αλλά και οι συνδικαλιστικές ενώσεις των αστυνομικών, ΠΟΑΣΥ και ΠΟΑΞΙΑ έγκαιρα, επανειλημμένα και μετ΄επιτάσεως είχαν αναδείξει τον επείγοντα χαρακτήρα ως προς τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη διάσωση του ΜΤΣ. Eρωτηματικά εγείρει και η καθυστέρηση στην υλοποίηση ήδη θεσμοθετηθέντων μέτρων, όπως η έκδοση της ΚΥΑ σε εφαρμογή του Ν.4058/2012 για την περιέλευση πόρων στο ΜΤΣ από τις επιβαλλόμενες σε χρήμα ποινές κλπ.
 Η Ομοσπονδία μας προφορικώς και εγγράφως, αλλά και με τις συναντήσεις που
πραγματοποίησε με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη, ανέλυσε στη πλήρη του διάσταση το ζήτημα του ΜΤΣ και υπέδειξε λύσεις, οι οποίες εάν είχαν υιοθετηθεί, σήμερα η κατάσταση θα ήταν πολύ διαφορετική. Στο πλαίσιο αυτό,ανέλαβε πρωτοβουλία και την 6-3-12 σε συνεργασία με την  Ένωση Αποστράτων Αξ-κών Στρατού Ε.Α.Α.Σ.), την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξ-κών Αστυνομίας (Π.Ο.ΑΞΙ.Α), απέστειλαν κοινή επιστολή στους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών και Εργασίας, με την οποία  εξέφρασαν την βαθιά ανησυχία τους  για την κατάσταση στην οποία περιήλθε το ΜΤΣ, εξαιτίας των πράξεων και παραλείψεων των εκάστοτε διορισμένων διοικήσεών του και των λοιπών ασύμφορων πολιτικών αποφάσεων και παρεμβάσεων, που το  οδήγησαν σε υπερχρέωσή του με το ποσό των 360 εκατ. € περίπου και εισηγήθηκαν  συγκεκριμένα μέτρα για άμεση υιοθέτηση.
Αναλύσαμε  τότε τη δυσχερή θέση του Ταμείου, δεδομένου ότι τόσο οι  περικοπές που έγιναν στο χορηγούμενο μέρισμα κατά 25% από 1-1-11 (Μείωση δαπάνης κατά 41 εκατ. €),όσο και η αύξηση της εισφοράς των μετόχων κατά 1% (Αύξηση ετήσιων εσόδων κατά 13 εκατ. €), δεν μετέβαλαν ουσιαστικά την  κατάστασή του, παρά τις αναληφθείσες θυσίες από το προσωπικό.
Υπογραμμίσαμε στην επιστολή αυτή ότι: «Βασική αιτία για την κρατούσα κατάσταση αποτελεί το γεγονός ότι οι παραπάνω θυσίες δεν συνδυάσθηκαν με άλλα απαραίτητα για τη βιωσιμότητα και εξυγίανση του Ταμείου μέτρα, τα οποία, λόγω της σοβαρότητας του θέματος, έπρεπε να ληφθούν ταυτόχρονα και με αίσθηση επείγοντος» .
 Καταθέσαμε ταυτόχρονα  σχέδιο  προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων , οι οποίες ήταν επεξεργασμένες, λυσιτελείς, ρεαλιστικές και άμεσα υλοποιήσιμες και παρακαλέσαμε τους καθ΄ ύλην αρμόδιους Υπουργούς για την κατά προτεραιότητα κατάθεση προς φήφιση στη Βουλή:
             1. Θέσπιση νομοθετικής ρύθμισης για παρακράτηση του 30% της εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (που καταβάλλεται από τους μερισματούχους του ΜΤΣ) υπέρ του ΜΤΣ (απόφαση ΔΣ/ΜΤΣ από 29-12-11 στο ΥΠΕΘΑ με ΦΕΕ ΓΕΣ/ΔΟΙ), για περιορισμένο χρονικό διάστημα 5 ετών. Επρόκειτο για μεταβατικό και προσωρινό μέτρο, που θα συνεισέφερε στην ενίσχυση της ρευστότητας προς το ΜΤΣ για εξυπηρέτηση και αποπληρωμή των συσσωρευμένων χρεών και ιδιαίτερα προς το ΒΟΕΑ, το οποίο έχει αναστείλει τις πληρωμές του από το Ν-μβριο του 2008. Και
2. Η αναδιανομή του κοινωνικού πόρου από το ΥΠΕΘΑ και απόδοσή του στα ΜΤΣ-ΜΤΝ-ΜΤΑ, με έντιμο, ηθικό και δίκαιο κριτήριο, που είναι η αριθμητική δύναμη των ασφαλισμένων εκάστου Ταμείου (απόφαση ΔΣ/ΜΤΣ από 29-12-11 στο ΥΠΕΘΑ με ΦΕΕ ΓΕΣ/ΔΟΙ). Διευκρινίζεται ότι το αναλογούν μέρισμα από τον κοινωνικό πόρο για τους δικαιούχους του Μ.Τ.Σ. (64000 περίπου) είναι 333€ ανά άτομο ετησίως, ενώ αντίστοιχα για τους δικαιούχους του Μ.Τ.Ν. και Μ.Τ.Α. (24000 περίπου), είναι 3000€. Δεν επρόκειτο για καινοφανή ρύθμιση, δεδομένου ότι ανάλογη  διάταξη εφαρμόσθηκε και στο παρελθόν για το ΜΤΣ. Μόνο για λόγους απόδοσης δικαιοσύνης, το μέτρο αυτό πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα.
Δυστυχώς η μη θεσμοθέτηση των παραπάνω μέτρων, όπως και εκείνων που είχε προτείνει η Διοίκηση του Ταμείου, τα οποία θα ήταν  ικανά να σηματοδοτήσουν τη βιωσιμότητά  του, είναι χαρακτηριστική  του «ενδιαφέροντος» της πολιτικής ηγεσίας  προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στην αποστρατεία και την ενέργεια, που έδωσαν, ή δίνουν καθημερινά τον δικό τους αγώνα υπό αντίξοες συνθήκες και με πολλές θυσίες στο βωμό του καθήκοντος, χωρίς ποτέ να έχουν μεταχείριση ανάλογη με το βαθμό της προσφοράς τους.
  Ουδόλως έλαβαν υπόψη, ότι  οι μετοχομερισματούχοι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, έχουν το χαμηλότερο βαθμό αναπλήρωσης στις επικουρικές συντάξεις τους, που σε καμιά περίπτωση δεν υπερβαίνει το 6%, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το διαθέσιμο εισόδημά τους. Επιπροσθέτως το ΜΤΣ ως οιονεί Επικουρικό Ταμείο δεν επιδοτείται από το Δημόσιο, ούτε χρηματοδοτείται με εργοδοτική εισφορά, ενώ εξ ιδίων καταβάλλει και τη μισθοδοσία και τις συντάξεις του πολιτικού προσωπικού.
Καλούμε όλα τα μέλη μας να δώσουμε από κοινού τον αγώνα με καθολική συμμετοχή, ομοψυχία και πνεύμα ενότητας και συλλογικότητας, για να υπερασπίσουμε , δυστυχώς, τα αυτονόητα δικαιώματά μας. Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν διαπραγματευόμαστε άλλο την αξιοπρέπειά μας . Η «θυματοποίησή» μας  δεν πρέπει και δεν μπορεί άλλο να συνεχισθεί. Αρνούμαστε την αιχμαλωσία στην ένδεια, στην υποτέλεια και στο φόβο. Αρνούμαστε τη συνευθύνη με αυτούς που έχουν την κυρίαρχη και πρωταρχική ευθύνη για το σημερινά αδιέξοδα της Πατρίδας μας.
Καλούμε τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας να  προασπίσει τα συμφέροντα των μετόχων και μερισματούχων του ΜΤΣ και να μην υιοθετήσει την απόφαση της Διοίκησης για νέα περικοπή στο μέρισμα, στη λογική «πονάει κεφάλι κόβουμε κεφάλι». Καλούμε τις πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και  Οικονομικών, να επιδείξουν, έστω και τώρα, το επιβαλλόμενο ενδιαφέρον και σε συνεργασία με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, άμεσα λύση, χωρίς παρελκυστικές τακτικές, ή άλλες ολιγωρίες, ή αναβολές, για τη βιωσιμότητα και εξυγίανση του ΜΤΣ. Γιατί λύσεις υπάρχουν. Βούληση χρειάζεται.