Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012

Μέρισμα Γ΄τριμήνου 2012, 3η ανακοίνωση Μ.Τ.Σ.

 


 


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11-10-2012
 
                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

              
 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν εισηγήσεων των αρμοδίων φορέων επί θεμάτων που αφορούν στη βιωσιμότητα του ΜΤΣ και του ΕΚΟΕΜΣ, η αρμόδια πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ενέκρινε:

- Την απόφαση που έλαβε το ΔΣ/ΜΤΣ με το υπ’ αριθμ. 14/2/21-9-2012 Πρακτικό, για μείωση της τιμής του μεριδίου του έτους 2012 από 7,619 € σε 5,7142 € (ποσοστό 25%).

- Την παρακράτηση της αναδρομικής, από 1-1-2012, μείωσης του μερίσματος στα Γ’ και Δ’ τρίμηνα 2012.


- Τη διάθεση, μέχρι την 31-12-2012, του εξοικονομούμενου από την υπόψη μείωση ποσού, για την ικανοποίηση σε ποσοστό περίπου 50%, των εκκρεμουσών αιτήσεων χορήγησης του ΒΟΕΑ, για το έτος 2009.

- Την αποπληρωμή μέρους του χρέους προς τον ΕΚΟΕΜΣ.

- Τον άμεσο διαχωρισμό του ΒΟΕΑ από το Μέρισμα, με άνοιγμα ξεχωριστού λογαριασμού, στον οποίο θα εισρέουν τα θεσμοθετημένα έσοδα του ΒΟΕΑ.

Με νεότερη ανακοίνωση θα γνωστοποιηθεί η ακριβής ημερομηνία Πληρωμής του Μερίσματος Γ’ Τριμήνου 2012.

Εκ του ΜΤΣ