Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για τον Σύνδεσμό μας (2018-2021)

  Πραγματοποιήθηκαν την 10η Φεβρουαρίου 2018, στο πλαίσιο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου μας, αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία του οποίου θα είναι 3-ετής (2018 - 2021).

  Από την καταμέτρηση των ψήφων αναδείχθηκαν τα ακόλουθα αποτελέσματα κατά σειρά πλειοψηφίας:

Για τη θέση του Προέδρου


1.- ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Χρήστος
2.- ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ Ιωάννης

Για τη θέση μέλους του Δ.Σ.

  1.- ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ Στέφανος
  2.- ΣΑΒΒΙΔΗΣ Στέργιος
  3.- ΜΠΑΜΙΑΤΖΗΣ Αντώνιος
  4.- ΠΟΥΛΑΔΑΚΗΣ Δημήτριος
  5.- ΝΤΟΜΑΖΗΣ Μαργαρίτης
  6.- ΚΕΛΕΠΟΥΡΑΣ Βασίλειος
  7.- ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Χρήστος
  8.- ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Δημήτριος
  9.- ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ Ιωάννης
10.- ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Ιωάννης
11.- ΓΙΑΝΤΣΟΣ Ιωάννης

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

  1.- ΣΑΚΟΝΙΔΗΣ Γεώργιος
  2.- ΣΙΝΗΣ Νικόλαος
  3.- ΠΑΣΒΑΝΤΙΔΗΣ Νικόλαος  Συμφώνως προς το καταστατικό, ο Πρόεδρος κ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Χρήστος, κάλεσε τα εκλεγέντα για το Δ.Σ. μέλη,  την 15η Φεβρουαρίου 2018, για τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ. σε σώμα και από τη διαδικασία προέκυψαν τα καθήκοντα ενός εκάστου ως ακολούθως:  

Πρόεδρος:        ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Χρήστος

Αντιπρόεδρος:  ΝΤΟΜΑΖΗΣ Μαργαρίτης

Γενικός Γραμματέας:  ΣΑΒΒΙΔΗΣ Στέργιος
Ειδικός Γραμματέας:  ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ Ιωάννης

Ταμίας:                ΚΕΛΕΠΟΥΡΑΣ Βασίλειος
Βοηθός Ταμία:    ΠΟΥΛΑΔΑΚΗΣ Δημήτριος

Έφορος επί Συνταξιοδοτικών θεμάτων: ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ Στέφανος
Έφορος επί των Δημοσίων σχέσεων και
          Πολιτιστικών κ.ά. εκδηλώσεων: ΜΠΑΜΙΑΤΖΗΣ Αντώνιος
Έφορος επί των Δημοσίων σχέσεων, τύπου και
   υπεύθυνος έκδοσης της εφημερίδος: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Δημήτριος

Αναπληρωματικά μέλη: 1.- ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Ιωάννης
                                     2.- ΓΙΑΝΤΣΟΣ Ιωάννης