Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ Ε.Α.Σ.( ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ)


Αίτηση για διακοπή της παρακράτησης.


 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ η 244/2017 από 10-2-2017 Απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 Σύμφωνα με το διατακτικό της απόφασης, η κυβέρνηση οφείλει να συμμορφωθεί άμεσα  καταργώντας την Ε.Α.Σ. από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης (10-2-2017).  Επίσης διατάσσεται η αναδρομική επιστροφή , σ' όσους είχαν προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια μέχρι την έκδοση της απόφασης , ενώ για τους λοιπούς θα ισχύσει από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης.
 Η πρόταση της Ομοσπονδίας μας στους συναδέλφους είναι η κατάθεση ΑΜΕΣΑ αίτησης στον Ε.Φ.Κ.Α.- Γ.Λ.Κ.,
για διακοπή της παρακράτησης της Ε.Α.Σ. , με αίτημα αναδρομικής μάλιστα επιστροφής όλων των αντισυνταγματικώς παρακρατηθέντων χρηματικών ποσών υπέρ Ε.Α.Σ. , και στη συνέχεια , εφ' όσον παρέλθει τρίμηνο , ή υπάρξει αρνητική απάντηση της διοίκησης , προσφυγή ή και αγωγή ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 Υπόδειγμα της σχετικής αίτησης θα είναι στη διάθεση των μελών του Συνδέσμου μας, στα γραφεία του Συνδέσμου μας.
  Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας μας  ΕΔΩ