Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022

Αλλαγή Τραπεζικού λογαριασμού,

ενημέρωση ταμείων  


Σας γνωρίζουμε σχετικά με το θέμα, ότι σε περίπτωση αλλαγής τραπεζικού λογαριασμού, τα μέλη πρέπει να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:

1. Ζητάμε από την τράπεζα να ενημερώσει αυτή αυτόματα τα ταμεία ή
2.  Αποστέλλουμε ταχυδρομικά σχετική αίτηση ενημέρωσης στο  ΕΤΕΑΕΠ και eΕΦΚΑ στη διεύθυνση Φιλελλήνων  13-15, Σύνταγμα  Τ.Κ. 10557 με συνημμένο το έγγραφο που χορηγεί η Τράπεζα , στο οποίο  αναγράφεται ο δικαιούχος και ο IBAN.
3. Τα ίδια ισχύουν και για το Μ.Τ.Π.Υ. και Μ.Τ.Σ..-