Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

28ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων

 


Πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη κατά το διάστημα 3-6 Νοεμβρίου 2022, το 28ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, στο οποίο παρουσιάστηκε η εργασία του κ.Γεωργίου Λαγομάτη Λαζόπουλου, Ψυχολόγου MSc της Ελληνικής Αστυνομίας στο Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης, με θέμα: «Διερευνώντας την επίδραση άγχους και καταθλιπτικής συμπτωματολογίας στην ποιότητα ζωής των εν αποστρατεία αστυνομικών της Ελληνικής Αστυνομίας».

  Σκοπός: Η διερεύνηση και καταγραφή των πιθανών συμπτωμάτων άγχους και κατάθλιψης των αστυνομικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά την αποστρατεία τους και της επίδρασης αυτών στην ποιότητα ζωής τους.

  Υλικό - Μέθοδος: 151 απόστρατοι αστυνομικοί της Ελληνικής Αστυνομίας ηλικίας 50-88 ετών συμπλήρωσαν ένα αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο το οποίο συμπεριελάμβανε 16 ερωτήσεις γενικού - δημογραφικού χαρακτήρα, την Κλίμακα Άγχους και Κατάθλιψης στο Γενικό Νοσοκομείο (Hospital Anxiety and Depression Scale - HADS) και το Ερωτηματολόγιο Ποιότητας Ζωής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WorldHealthOrganizationQualityofLife).

  Στην εκπόνησή της υπήρξε σημαντική η συμβολή του Συνδέσμου μας, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού μελών μας.

Διαβάστε κλικάροντας ΕΔΩ ==> Αποτελέσματα έρευνας