Τρίτη 11 Μαΐου 2021

Φορολογικές δηλώσεις 2021

 Έως 27 Αυγούστου η υποβολή - 

Σε 8 δόσεις ο φόρος για το 2020

 Με τα άρθρα 1 και 2 της νέας τροπολογίας του Υπ. Οικ. συμπληρώνονται συγκεκριμένες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν.4172/2013) και ειδικότερα:

→ Υποβάλλονται εμπρόθεσμα, μέχρι τις 27.8.2021, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, των οποίων το φορολογικό έτος λήγει στις 31.12.2020 καθώς και των φυσικών προσώπων.

→ Η καταβολή του φόρου πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, προβλέπεται δε ότι εφόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων υποβληθεί μέχρι τις 28.7.2021 και ο προκύπτων οφειλόμενος φόρος καταβληθεί εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου 2021, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων οφειλών, έκπτωση ποσοστού τρία τοις εκατό (3%).

==> Η εφαρμογή για την υποβολή, αναμένεται να ανοίξει εντός των προσεχών ημερών.

==> Τα αναδρομικά που αποδόθηκαν εντός του 2020, για το ενδεκάμηνο 2015-2016, θα δηλωθούν με συμπληρωματικές δηλώσεις για τα αντίστοιχα  έτη 2015 και 2016.

==> Για την ανάγνωση-εκτύπωση των σχετικών βεβαιώσεων ανακατευθυνθείτε στις εφαρμογές μέσω των παρακάτω συνδέσμων, όπου θα συμπληρώσετε τα αιτούμενα στοιχεία. Για τις βεβαιώσεις του ΕΤΕΑΕΠ και ΜΤΣ στον σχετικό πίνακα, επιλέξτε αρχικά την αναζήτηση μέσω ΑΜΣ-ΑΦΜ-ΑΜΚΑ και στη συνέχεια στο πεδίο Φορέας σύνταξης, επιλέξτε αντίστοιχα ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΕΧ ή ΜΤΣ.

 ==>Για διευκόλυνσή σας αναζητήστε τα απαραίτητα στοιχεία στα "μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα σύνταξης" (Α.Μ.Κ.Α. - Α.Φ.Μ. - Αρ.Μητρ.Σύνταξης - Α.Μητρ. Μ.Τ.Σ.).

==> Πέραν της παρούσης ανάρτησης, μπορείτε να αναζητείτε τις σχετικές βεβαιώσεις ανά πάσα στιγμή, μέσω των σχετικών εικονιδίων στο ιστολόγιό μας. 


Βεβαίωση αποδοχών συντάξεων 2020

Βεβαιώσεις ΕΤΕΑΕΠ και ΜΤΣ για το 2020

ΠΗΓΗ