Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020

Αναβολή σύγκλησης 21ου Πανελλήνιου Συνέδριου Π.Ο.Α.Σ.Α. λόγω ανωτέρας βίας


Αναβολή σύγκλησης 21ου Πανελλήνιου Συνέδριου Π.Ο.Α.Σ.Α. λόγω ανωτέρας βίας
Τελευταία ενημέρωση10/09/2020

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 

                    ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
               Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ 
e- mail:poaasa@yαhoo.gr ιστοσελίδα: www.poasa.gr
Τηλεφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253
                                                                                                                            10 Σεπτεμβρίου 2020 
                                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Σήμερα την 10 Σεπτεμβρίου 2020  το Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α. συνεδρίασε έκτακτα  ευρισκόμενο σε απαρτία  με τηλεδιάσκεψη και φυσική παρουσία των μελών του  και συζήτησε  για την διεξαγωγή του 21ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας μας :
 
 Κατά τη διενεργηθείσα  συζήτηση  αποφασίστηκε  ομόφωνα από το σύνολο  των παρόντων μελών του Δ.Σ. της ΠΟΑΣΑ η εκ νέου αναβολή του 21ου Πανελλήνιου Συνεδρίου μέχρι να αρθούν τα περιοριστικά μέτρα οπότε , με νέα συνεδρίασή του ,  θα αποφασίσει για τον καθορισμό νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του .
 
 Το σκεπτικό της απόφασης εδράζεται στο νομικό όρο της ανωτέρας βίας δεδομένης  της ιδιαίτερης δυσχέρειας ( αντικειμενικές δυσκολίες ) ή και αδυναμίας σύγκλησης και ολοκλήρωσης των συλλογικών διαδικασιών διεξαγωγής των εκλογών υπό τις τρέχουσες συνθήκες  , δεδομένης και  της νομικής κάλυψης του ΔΣ με νομοθετική πρωτοβουλια της Κυβέρνησης σε Σχέδιο Νόμου που συζητείται στη Βουλή των Ελλήνων .
 
 Κατόπιν των ανωτέρω η Σύγκληση του 21ου Πανελλήνιου Συνεδρίου μας αναβάλλεται και θα  γνωστοποιηθεί με νέα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ,  η νέα ημερομηνία και ο τόπος  σύγκλησης αυτού σύμφωνα με το καταστατικό μας .
 
 Η ενημέρωση της Ομοσπονδίας μας για την συμμετοχή των Συνδέσμων - Ενώσεων   ως και των αντιπροσώπων  στο υπό διενέργεια Συνέδριο θα γίνει μετά την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ που θα σας αποστείλουμε . Σύνδεσμοι- Ενώσεις  που έχουν αποστείλει υποψηφιότητες μελών τους , θα τις υποβάλουν εκ νέου μετά τη νέα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ .

Η υγειονομική ασφάλεια  των συνέδρων είναι ευθύνη και προτεραιότητα  μας .

Προς τους Συνδέσμους - Ενώσεις μέλη μας έχει διαβασθεί σχετικό έγγραφο e-mail 
 
 Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη βοήθεια και συμμετοχή σας, σε αυτή την κοινή - συλλογική προσπάθεια . ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ.
 
 
 
                         Ο                                                                                  Ο
 
             Γεν. Γραμματέας                                                             Πρόεδρος
 
 
 
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς                        ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος                                          
 
   Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ                                                  Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ