Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

Ε.Φ.Κ.Α. - Εξυπηρέτηση πολιτών

  


Κοινοποιούμε προς ενημέρωση των μελών μας και των αναγνωστών της σελίδας, το ενημερωτικό κείμενο της Ομοσπονδίας μας(Π.Ο.Α.Σ.Α.) που αφορά στο θέμα.

................................


Η Ομοσπονδία σας ενημερώνει σχετικά με την Εξυπηρέτηση των πολιτών στον e- ΕΦΚΑ .ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ e- ΕΦΚΑ 

Μέτρα προστασίας και ρυθμίσεις στα πλαίσια της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού . 
Σύμφωνα με τις οδηγίες της Διοίκησης του e- ΕΦΚΑ για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών μας και κατ' εφαρμογή των σχετικών οδηγιών που αναφέρονται στην εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΑΔΑ/Φ.69/126/16316/20-9-2020 (Σχετική ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ55821/209-2020), ο τρόπος εξυπηρέτησης του κοινού έχει ως εξής .
Για το χρονικό διάστημα από 1-09/2020 μέχρι 04/10/2020 αναστέλλονται οι συναλλαγές με φυσική παρουσία με εξαίρεση αποκλειστικά και μόνο επείγουσες περιπτώσεις , κατόπιν προηγούμενου ραντεβού . 
<< E- ΕΦΚΑ Μένουμε Ασφαλείς >>
Οι συναλλασσόμενοι μπορούν , μέσω της εθνικής δικτυακής πύλης (gov.gr)ή του δικτυακού  τόπου της νέας υπηρεσίας www.efka.gov.gr/rv.,να εισέλθουν με τους κωδικούς TAXIS στην νέα ηλεκτρονική υπηρεσία . Με απλά βήματα επιλέγουν το υποκατάστημα και το τμήμα όπου επιθυμούν να εξυπηρετηθούν και κλείνουν αυτόματα το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού που επιθυμούν . Την ημέρα του ραντεβού αρκεί να προσέλθουν λίγα λεπτά νωρίτερα και να εξυπηρετηθούν άμεσα  και με ασφάλεια .
Ημέρες και ώρες για το κλείσιμο των ραντεβού είναι Τετάρτη και Παρασκευή από τις 08.00 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ.

Επισημαίνεται ότι για τα γραπτά αιτήματα ή για την κατάθεση των παραστατικών υπάρχει και η δυνατότητα αποστολής τους ταχυδρομικά . 
Για τις εξής περιπτώσεις προτείνεται  συναλλαγή χωρίς φυσική παρουσία :
1) Για πληροφορίες επι θεμελιωτικών διατάξεων του συνταξιοδοτικού δικαιώματος  οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθύνουν το ερώτημά τους ,  με  συνημμένο:
I. πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών , 
II. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης , 
III. Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης  σε άλλο ταμείο ( εάν υπάρχει ) και 
IV. για τους άντρες πιστοποιητικό τύπου Α ,
 ώστε να τύχουν σχετικής πληροφόρησης :
Για θέματα της Α΄ Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων και εφάπαξ Δημοσίου Τομέα ( Τμήμα Πολιτικών Υπαλλήλων, Δικαστικών, Εκπαιδευτικών) στο e-mail: d.aapon.syntefdt@efka.gov.gr 
Για τα θέματα της Β΄ Διεύθυνσης  Απονομής Συντάξεων και εφάπαξ Δημοσίου Τομέα (Τμήμα Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ειδικών Κατηγοριών) στο email: d.bapon.syntefdt@efka.gov.gr
Για τα θέματα της Γ΄ Διεύθυνσης  Απονομής Συντάξεων και εφάπαξ Δημοσίου Τομέα ( Τμήματα ΟΤΑ και αιρετών , υπαλλήλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων  - ιατρών ΕΣΥ ) στο email:  d.capon.syntefdt@efka.gov.gr
Για τα θέματα της Δ΄  Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων και εφάπαξ Δημοσίου Τομέα ( Τμήματα Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων , Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος )στο  email: d.dapon.syntefdt@efka.gov.gr
2) Ως προς τις μεταβολές των προσωπικών στοιχείων ( ταυτότητα , ταχυδρομική διεύθυνση κ.λ.π. ) αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν από την εφαρμογή του ΕΦΚΑ μέσω του TAXISNET με τους προσωπικούς κωδικούς του TAXIS. 
3) Η υποβολή της αίτησης για τη Μεταβίβαση Σύνταξης λόγω Θανάτου γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά . 
4) Για αιτήματα από 1/1/2017 οι ασφαλισμένοι μπορούν να αναζητήσουν στο δικτυακό  τόπο www.gsis.gr / ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ /ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ /ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ) 
Υπενθυμίζεται ότι η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική κατά την εξυπηρέτηση  των πολιτών , τόσο από τους πολίτες όσο και από τους υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ , με αυστηρή τήρηση των οδηγιών για την ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων και των πολιτών για την αποφυγή συγχρωτισμού  . Ευελπιστούμε στην συνεργασία σας για την τήρηση των προληπτικών αναγκαίων μέτρων προστασίας και περιορισμού του covid -19 

                  Ο ΓΓ
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς 
        Αντιστράτηγος ε.α.