Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016

Ανακύκλωση «μπαταριών»


   Με κίνητρο το σεβασμό για το περιβάλλον μέσω της ανακύκλωσης, ο Σύνδεσμός μας εφοδιάστηκε με «ειδικό κάδο» για τη συγκέντρωση «φορητών ηλεκτρικών στηλών» και είναι διαθέσιμος στο εντευκτήριό μας.
   Τα σημαντικά οφέλη της ανακύκλωσης, είναι πλέον γνωστά και η κίνηση αυτή αποτελεί ελάχιστη συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος και μια μικρή προσφορά στις επόμενες γενιές.


   Καλούμε τα μέλη μας να συμβάλλουν στην ανακύκλωση των «μπαταριών» που θα συγκεντρώνουμε στο εξής στο εντευκτήριο.


 Φυσικά παροτρύνουμε άπαντες τους αναγνώστες μας να παγιώσουν ανάλογη συμπεριφορά και να προβούν συστηματικά στην ανακύκλωση όσων ειδών και απορριμμάτων ανακυκλώνονται με ευθύνη των τοπικών αυτοδιοικήσεων και συγκεντρώνονται στους μπλε κάδους και οποιουδήποτε άλλου ανακυκλούμενου  είδους συγκεντρώνεται σε ειδικά σημεία.


Σ.Σ.