Δευτέρα 27 Μαΐου 2013

Ετήσιες(οικ.έτ.2013) Βεβαιώσεις Μερίσματος του Μ.Τ.Σ.

Μετά από την έντονη ανησυχία των φορολογουμένων που είναι δικαιούχοι μερίσματος του Μ.Τ.Σ., για την καθυστερημένη αποστολή των σχετικών βεβαιώσεων, το Ταμείο εξέδωσε ανακοίνωση με το ακόλουθο περιεχόμενο: 
Το ΜΤΣ ανακοινώνει στους μερισματούχους του, ότι οι Ετήσιες Βεβαιώσεις για φορολογική χρήση ΜΤΣ & ΕΚΟΕΜΣ, του οικονομικού έτους 2013 θα αποσταλούν στους δικαιούχους στα τέλη Μαΐου του τρέχοντος έτους.


"Κοντός ψαλμός αλληλούια" λοιπόν, για τους πάντα τυπικούς μερισματούχους του Ταμείου, που επιδιώκουν και τηρούν την έγκαιρη περαίωση των υποχρεώσεών τους.