Δευτέρα 27 Μαΐου 2013

B.O.E.A. - Δικαιούχοι Σεπτεμβρίου 2010 - Δεκέμβριο 2012

Συνέχεια στο θέμα της χορήγησης των Β.Ο.Ε.Α., με το νεότερο δελτίο τύπου του Μ.Τ.Σ. της 21-5-2013. Δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί οι σχετικές καταστάσεις, μέχρι την ώρα της σύνταξης της παρούσας ανάρτησης, αλλά το θέμα είναι υπό παρακολούθηση και θα επανέλθουμε σε θετική περίπτωση.                                                                                    


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΜΤΣ)

  Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει στα τέκνα των στελεχών που έχουν ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις από το ΜΤΣ, τα οποία έχουν υποβάλει στο Ταμείο τη σχετική αίτηση τους μήνες Σεπτέμβριο του έτους 2010 έως και Δεκέμβριο του έτους 2012 , τα παρακάτω:

α. Να προσκομίσουν ή να αποστείλουν (ταχυαποστολή – courier) στο ΜΤΣ Φορολογική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων στο όνομά τους, έως 10 Ιουνίου 2013.

β. Να προβούν άμεσα στον έλεγχο των λογαριασμών τους (Γενική ή Αγροτική Τράπεζες),
προκειμένου να τους ενεργοποιήσουν εάν είναι ανενεργοί και σε περίπτωση που απαιτηθεί αλλαγή λογαριασμού, χωρίς καμία καθυστέρηση, να αποστείλουν τον νέο λογαριασμό στο ΜΤΣ.


ΠΡΟΣΟΧΗ:
Εάν δεν υφίσταται αλλαγή λογαριασμού να μην αποστέλλεται στο ΜΤΣ εκ νέου ο παλιός λογαριασμός σε φωτοτυπία, καθόσον δημιουργούνται προβλήματα στη ροή της εργασίας.

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των αναφερόμενων στην εν λόγω ανακοίνωση, θέτοντας υπόψη σας ότι λόγω του αυστηρού χρονοδιαγράμματος τόσο η τηλεφωνική, όσο και η αυτοπρόσωπη επικοινωνία σας με τα αρμόδια όργανα του Ταμείου είναι πολύ δύσκολη..


- Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση: 

Μετοχικό Ταμείο Στρατού
Κολοκοτρώνη 13
Τ.Κ. 10562 - Αθήνα
(Υπόψη Κας Μπασουκέα Σταυρούλας).

ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

Επίσης με την από 24-5-2013 Ανακοίνωσή του, το Ταμείο γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Κατόπιν συνεργασίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το Υπουργείο Οικονομικών, υπογράφηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Κ.Σταϊκούρα Κωνσταντίνο, η τροποποίηση της ΚΥΑ για το ΒΟΕΑ και έτσι θα συνεχιστεί η απρόσκοπτη καταβολή των οφειλομένων ΒΟΕΑ από 01 Σεπ 2010 και εντεύθεν.-