Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012

Σχολές ΕΛ.ΑΣ. σε προσωρινή(?) παύση...


Εκτός μηχανογραφικού πανελλαδικών οι σχολές της Αστυνομίας  
Οι ιδιαίτερες οικονομικές συνθήκες της χώρας, οδήγησαν τα υπουργεία στη λήψη σκληρών αποφάσεων, χαρακτηριζόμενων σε πολλές περιπτώσεις ως "αντικοινωνικών", προκειμένου να βρουν τρόπους να αντιμετωπίσουν την πρόκληση που δεν είναι άλλη από το στοίχημα της ανάκαμψης της οικονομίας.
Σ' αυτά τα πλαίσια το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αποφάσισε ή κατά άλλους του επέβαλαν την αναστολή πρόσληψης αστυνομικού προσωπικού, προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των υπηρετούντων, παράλληλα με  μια προσπάθεια ορθολογικής αξιοποίησης του υπάρχοντος.
Έτσι σε μια πρώτη προσπάθεια επίτευξης των στόχων, αναστέλλεται η εισαγωγή προσωπικού στις Ακαδημίες  και κατά συνέπεια δεν θα υπάρχουν στις καταστάσεις των μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων τα επόμενα δυο(2) χρόνια. (Σ.Σ.)

Ακολουθεί τμήμα της σχετικής εγκυκλίου :ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μαρούσι, 6 /12/2012
 
ΘΕΜΑ : Σχετικά με αριθμό εισακτέων σε Στρατιωτικές Σχολές και Σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

 
Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 3010/τ.Β΄/13-11-2012 δημοσιεύτηκαν:
 
α) η με αριθμ. Φ 300/4/128536 Σ.99 /12-11-2012 Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Καθορισμός αριθμού εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων», σύμφωνα με την οποία, από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και εφεξής (δηλαδή από τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2013 και εφεξής), ο αριθμός των σπουδαστών που θα εισαχθούν στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων θα είναι μειωμένος σε ποσοστό 30% επί του αριθμού των εισαχθέντων στις ίδιες σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-13.
 
β) η με αριθμ. ΕΜ/2/125/13-11-2012 κοινή Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Καθορισμός αριθμού ιδιωτών που εισάγονται στην Αστυνομική και την Πυροσβεστική Ακαδημία κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013- 2014 και 2014-2015», σύμφωνα με την οποία κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015 στη Σχολή Αστυφυλάκων, στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και στην Πυροσβεστική Ακαδημία δεν εισάγονται ιδιώτες.
Κατ΄εφαρμογή των ανωτέρω και κατόπιν των με αριθ. πρωτ. 6000/2/5150-ε/5-12-2012 και 71222οικ.Φ.201.32/4-12-2012 εγγράφων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, διευκρινίζεται ότι:
 
-Οι Αστυνομικές Σχολές (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ): Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και Αστυφυλάκων δεν θα υπάρχουν στο Μηχανογραφικό Δελτίο του 2013.
-Για τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ), οι υποψήφιοι ήδη υπηρετούντες Αστυνομικοί θα ενημερωθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για το αν η Σχολή θα δεχτεί υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων του 2013.
-Το Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) θα δεχτεί υποψηφίους (ήδη Πυρονόμους, Αρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες) των πανελλαδικών εξετάσεων του 2013.