Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2023

40 Χρόνια από την Ίδρυση του Συνδέσμου -

 


        40 Χρόνια με        

        αξιοπρέπεια 

         δίπλα στους  

        απόστρατους,    

  για τους απόστρατους