Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018

Συλλαλητήριο Θεσσαλονίκης

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο του Συνδέσμου Αποστράτων Χωροφυλακής - Ελληνικής Αστυνομίας Νομού Θεσσαλονίκης

α π  ο φ ά σ ι σ ε 

ομόφωνα


τη συμμετοχή  του Συνδέσμου στο συλλαλητήριο της 21ης Ιανουαρίου 2018. 

Σημείο συνάντησης 
των μελών του, (ώρα:13.30΄), 
ορίσθηκε το πάρκο Τσιρογιάννη προ του μεγάρου της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης.