Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014

ΥΠΟΤΑΓΗ Ή ΑΓΩΓΗ ;; (αναδημοσίευση κειμένου απο (http://eaasartas.blogspot.gr/)

Επειδή πολλά έχουν ειπωθεί και γραφτεί για το θέμα της άσκησης αγωγής στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τους ε.α. και στο Διοικητικό Πρωτοδικείο για τους ε.ε. συναδέλφους.
        
         Επειδή καλό θα είναι όσα λέγονται και γράφονται,  να μην είναι "έπεα πτερόεντα", αλλά να προέρχονται, από  διασταυρωμένες  απόψεις ειδικών επί του θέματος νομικών.
         
         Επειδή, οι καιροί είναι δύσκολοι, τα χρονικά περιθώρια αντίδρασης στενεύουν και η αναβλητικότητα μπορεί να εγκυμονεί  πολλούς οικονομικούς κινδύνους.

    
  Επειδή,το ΥΠΟΙΚ είναι  ασυνεπές, όχι μόνο στις εξαγγελίες του, αλλά και στην τήρηση των γραπτών αποφάσεων, με πρόσφατο παράδειγμα τους Δικαστικούς λειτουργούς, στους οποίους δεν έχουν καταβληθεί ακόμη τα αναδρομικά, των οποίων η καταβολή έπρεπε να είχε γίνει εντός του έτους 2014, σε δύο δόσεις, και τα οποία είχαν εγκριθεί στο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής για τα έτη 2015-2018, γιατί ακόμη δεν έχει εκδοθεί η Υπουργική απόφαση. Την ίδια ασυνέπεια το ΥΠΟΙΚ μπορεί να δείξει και στην δική μας περίπτωση.


        Επειδή η Κυβέρνηση, μπορεί να ερμηνεύσει διασταλτικά ( ερμηνεία η οποία δεν περιλαμβάνεται στο γράμμα του νόμου αλλά ανταποκρίνεται στο πνεύμα του )την απόφαση του ΣτΕ και να θεωρήσει ότι με το νέο μειωμένο μισθολόγιο δεν θίγεται το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας. Τότε στην περίπτωση αυτή θα πρέπει και πάλι να προσφύγουμε προς το ΣτΕ, την απόφαση του οποίου δεν μπορούμε να προδικάσουμε. 

          Για τους λόγους αυτούς θεωρούμε ότι η άσκηση αγωγής, που είναι από τις τελευταίες γραμμές άμυνας που διαθέτουμε, είναι μονόδρομος για τους παρακάτω λόγους:

          
          α.    Θα στείλει το ηχηρό μήνυμα, προς την εκτελεστική εξουσία, ότι δεν είμαστε δεδομένοι, υποταγμένοι, δεν ξεχνάμε την αδικία και δεν συγχωρούμε.

          β.    Οι αποφάσεις των δύο ανωτάτων Δικαστηρίων, του ΣτΕ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου (αναμένεται η καθαρογραφή της απόφασης) μας έχουν δικαιώσει .

          γ.    Η καταβολή των αναδρομικών θα γίνει έντοκα, ενώ στην περίπτωση της  μη υποβολής αγωγής άτοκα.

         δ.    Το κόστος αγωγής είναι ελάχιστο.

         Ο καθένας μας ας πράξει κατά το δοκούν.