Δευτέρα 1 Απριλίου 2013

Αναδρομική κράτηση Επικουρικών...


 
Ο χορός των κρατήσεων καλά κρατεί και οι δικαιούχοι των επικουρικών ταμείων βλέπουν και πάλι τις αποδοχές τους μειωμένες, αφού και αυτά ακολουθούν το μέτρο των κλιμακωτών μειώσεων και μάλιστα αναδρομικά όπως συνηθίζεται.

Προς ενημέρωση ακολουθεί αναπαραγωγή της ανάρτησης της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. με τίτλο :   "Ανακοίνωση του ΤΕΑΠΑΣΑ για τη μείωση των Επικουρικών Συντάξεων"

 
 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΕΑΠΑΣΑ)
Μειώσεις Επικουρικών Συντάξεων των ταμείων ΤΕΑΕΧ (Χωροφυλακής) - ΤΕΑΥΑΠ (Αστυνομίας Πόλεων).
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α-222/12-11-2012) από 1-1-2013, οι επικουρικές συντάξεις που χορηγούν οι τομείς ΤΕΑΕΧ-ΤΕΑΥΑΠ, υπόκεινται σε κλιμακωτές μειώσεις της τάξεως 5%, 10%, 15% ή 20%, όπως μειώθηκε και η σύνταξητου καθενός από 1-1-2013, κατ΄εφαρμογή της υποπαραγράφου ΙΑ.5 "ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ


ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ" σελίδα 5606 του Ν. 4093/2012.
Οι παραπάνω μειώσεις εφαρμόζονται :
α. Για τον ΤΕΑΕΧ το Β΄Δίμηνο 2013, με αναδρομική κράτηση για την Α΄Διμηνία 2013.
β. Για τον ΤΕΑΥΑΠ το Α΄Τρίμηνο 2013
Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι η πληρωμή των επικουρικών συντάξεων από 1-4-2013 θα γίνεται μέσω της ΔΙΑΣ ΑΕ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων (όπως είχαν δηλωθεί όταν ζητήθηκε από το ΤΕΑΠΑΣΑ).