Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020

Βαθμολογικές προαγωγές - αποκατάσταση - ισονομία    Αποκαταστάθηκε μετά από καιρό, η αδικία που υπήρχε σε βάρος των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, όταν με όμοια διάταξη είχε ληφθεί μέριμνα για τα στελέχη των Στρατιωτικών Σωμάτων για προαγωγή τους στο βαθμό του Συνταγματάρχη και αντιστοίχων και είχε "ξεχαστεί" η επέκταση στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας. 

Παραθέτουμε ακολούθως το σχετικό άρθρο και εφιστάται η προσοχή στους ενδιαφερόμενους για την προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος.   

Νόμος 4760/2020 - ΦΕΚ 247/Α/11-12-2020

Ρυθμίσεις σωφρονιστικής νομοθεσίας, διατάξεις για το Ταμείο Προνοίας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

.....................

Άρθρο 34

Ρυθμίσεις σταδιοδρομίας

Απόφοιτοι της Σχολής Αξιωματικών (Σ.Α.Ε.Α.) και του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.) της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και της Σχολής Αξιωματικών και της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι τέθηκαν σε αποστρατεία με τον βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή ή Αντιπυράρχου, αντίστοιχα, ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους στον βαθμό του Αστυνόμου Α' ή του Επιπυραγού, έχοντας συμπληρώσει τριακονταπενταετή συντάξιμη υπηρεσία ή καταληφθεί από το όριο ηλικίας του βαθμού τους, ή λόγω σωματικής ανικανότητας, προάγονται στον βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή ή του Πυράρχου, αντίστοιχα, εφόσον υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου τους, εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, χωρίς να γεννώνται για αυτούς συνταξιοδοτικά ή άλλα οικονομικά δικαιώματα. ΑΝΟΙΞΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ==> ΕΔΩ