Ύστερα από τον επιτυχή υπολογισμό των αναδρομικών 11μηνου εδώ, αλλά και μετά από επιθυμία αρκετών αναγνωστών μας, ο ε.α. Υ/Α ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗΣ Εμμανουήλ (ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ www.staratalogia.gr) μας έστειλε, εκ νέου, τα παρακάτω προκειμένου να διαπιστώσουμε αν μας υπολόγισαν σωστά τα αναδρομικά του 11μηνου, σύμφωνα με το ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ.

Κατεβάστε 2 ενημερωτικά συντάξεων από 6/2015 έως 5/2016 π.χ. του Δεκεμβρίου 2015 και του Μαΐου 2016. Μπορείτε να τα κατεβάσετε μπαίνοντας με τους κωδικούς σας στο TAXISNET ΕΔΩ (Για περισσότερες οδηγίες ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ).

Στο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ αναζητούμε τα Μικτά ποσά του 2015 και του 2016. Π.χ. στο παρακάτω παράδειγμα είναι για το 2015 το 978,13 και στο 2016 το 643,67.

Πολλαπλασιάζοντας τα ποσά αυτά με τους συντελεστές 0,15 (για το 2015) και 0,22794 (για το 2016) αντίστοιχα, υπολογίζετε την μηνιαία μείωση ν.4093/12 που είναι το ποσό 146,72. Εφόσον αυτό αναγράφεται το ίδιο στα ενημερωτικά Δεκεμβρίου 2015 και του Μαΐου 2016 έχετε σωστό υπολογισμό από τον e-ΕΦΚΑ.

Δείτε τους αναλυτικούς υπολογισμούς:

Α. Συντελεστής 1

Περίοδος από 11-6-2015 έως 31/12/2015: 6 μήνες + 20/30 = 6,6666666666666667 μήνες

Αντιστροφή: 1 (διά) : 6,6666666666666667 = 0,15

Άρα Μικτό ποσό (επιστροφές 2015) 978,13 x 0,15 = 146,72 μηνιαία μείωση για το 2015, όπως ακριβώς φαίνεται και στο ενημερωτικό σύνταξης του Δεκεμβρίου 2015

Β. Συντελεστής 2

Περίοδος από 1-1-2016 έως 12/5/2016: 4 μήνες + 12/31 = 4,3870967741935484 μήνες

Αντιστροφή: 1 (διά) : 4,3870967741935484 = 0,22794

Άρα Μικτό ποσό (επιστροφές 2016) 643,67 x 0,22794 = 146,72 μηνιαία μείωση για το 2016, όπως ακριβώς φαίνεται και στο ενημερωτικό σύνταξης του Μαΐου 2016

Σημείωση: Το μηνιαίο ποσό μείωσης ν.4093/12 για τον υπολογισμό των αναδρομικών 11μηνου είναι αυτό που αναγράφεται στα ενημερωτικά συντάξεων από 6/2015 έως 5/2016.

 

ΠΗΓΗ