Παρασκευή 8 Μαΐου 2020

Φορολογική δήλωση 2020
Αναρτήθηκαν στις ανάλογες σελίδες οι ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών Ε.Φ.Κ.Α., Μ.Τ.Σ., Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., 
για φορολογική χρήση

Κλικάρετε τα ανάλογα εικονίδια που βλέπετε 
στο δεξιό μέρος της σελίδας μας και 
ανακατευθυνθείτε άμεσα.

Στοιχεία που πρέπει να γνωρίζετε:
α) κωδικοί taxis
β) Α.Μ.Συντ/χου
γ) Α.Φ.Μ.
δ) Α.Μ.Κ.Α.