Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016

Εμπόδια στην είσπραξη του Β.Ο.Ε.Α.

  Παρακολουθώντας τους ρυθμούς καταβολής του  Β.Ο.Ε.Α. (Βοήθημα Οικογενειακής- Επαγγελματικής Αυτοτέλειας), εκ μέρους του Ταμείου , διαπιστώνουμε ότι πλέον αυτό χορηγείται τακτικά και εντός ικανοποιητικού χρονικού διαστήματος. Ήδη η τελευταία ανακοίνωση του Μ.Τ.Σ. ζητά την αποστολή σχετικών δικαιολογητικών για την απόδοσή του, από όσους δικαιούχους κατέθεσαν σχετικό αίτημα τον Οκτώβριο του 2015.
   Από το προηγούμενο καλοκαίρι όμως που επιβλήθηκαν στις συναλλαγές τα "capital controls" (έλεγχοι κεφαλαίων), εφαρμόσθηκε και το μέτρο της απαγόρευσης ανοίγματος νέων τραπεζικών λογαριασμών. Αυτό προκάλεσε προβλήματα στην απρόσκοπτη είσπραξη του δικαιούμενου Β.Ο.Ε.Α., αφού προαπαιτούμενο της καταβολής είναι να υπάρχει ατομικός τραπεζικός λογαριασμός στο όνομα του δικαιούχου στην Τράπεζα Πειραιώς. 
      Δημιουργείται λοιπόν η αδήριτη ανάγκη να εξευρεθεί άμεσα λύση, είτε εντάσσοντας την κατηγορία αυτή των δικαιούχων στις υπάρχουσες εξαιρέσεις, είτε με άλλη διαδικασία που να αποδεσμεύει χωρίς χρονοβόρες καθυστερήσεις το δικαιούμενο ποσό. 
        Ο Σύνδεσμός μας αντιλαμβανόμενος τη σπουδαιότητα εξεύρεσης λύσης, επικοινώνησε με τους εμπλεκόμενους φορείς (Τράπεζα - Μ.Τ.Σ.) ανέδειξε τη σπουδαιότητα του θέματος και μέχρι οριστικής λύσης στο πρόβλημα που ανέκυψε, προκρίνεται η ακόλουθη διαδικασία:
   Ι. Οι δικαιούχοι ζητούν τηλεφωνικά από το Μ.Τ.Σ. - Τμήμα Ειδικών Παροχών, τηλ.: 210 322 9413, βεβαίωση ότι ο ενδιαφερόμενος είναι δικαιούχος του Β.Ο.Ε.Α..
   ΙΙ.  Ακολούθως η βεβαίωση με σχετική αίτηση, κατατίθεται  στην Τράπεζα Πειραιώς για την "κατ' εξαίρεση δημιουργία ατομικού τραπεζικού λογαριασμού".
   ΙΙΙ.  Η Τράπεζα υποβάλλει την αίτηση στην αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών για την έγκριση δημιουργίας λογαριασμού. 
      Μετά την έγκριση και τη δημιουργία του ατομικού τραπεζικού λογαριασμού, ακολουθείται η ίδια έως τώρα διαδικασία.