Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους...πληροφορίες για τις εκκρεμότητεςΑναδημοσιεύουμε την ανακοίνωση της Π.Ο.Σ. με ότι νεότερο έχει να μας πληροφορήσει από τις επαφές της με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και συνεχίζουμε την παραμονή μας στο θάλαμο της αναμονής των υλοποιήσεων...

Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013


Συνεργασία της Π.Ο.Σ. με το Γ.Λ.Κράτους...Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Συνεχίζοντας τη συνεργασία της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών (ΠΟΣ), με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ), ο πρόεδρός της πραγματοποίησε επίσκεψη, με σκοπό την ενημέρωση επί θεμάτων που αφορούν κυρίως τις συντάξεις των Αποστράτων. Από τα ερωτήματα που τέθηκαν και την ενημέρωση που έγινε, προέκυψαν οι παρακάτω πληροφορίες και στοιχεία: 
Η καταβολή της σύνταξης που είχε διακοπεί στους κάτω των 53 ετών λόγω εργασίας και δικαιούνται αυτής λόγω συμπλήρωσης του 47ου έτους, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4151/2013 (ισχύει αναδρομικά από 01-01-2013), θα επανέλθει μετά την επεξεργασία των στοιχείων (εκτιμάται όχι άμεσα)......>> 
  - Το Δώρο Χριστουγέννων έτους 2012
που εκκρεμεί για μερικούς συναδέλφους (ΑΝΩΤΕΡΟΥΣ ΑΞ/ΚΟΥΣ) θα καταβληθεί, αλλά δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί ο χρόνος καταβολής του. 
Για τα αχρεωστήτως παρακρατηθέντα το έτος 2013 που αφορούσαν τις αναδρομικές μειώσεις του 2012, στη βεβαίωση που θα εκδοθεί το έτος 2014 θα περιλαμβάνεται ξεχωριστή εγγραφή, ώστε να γίνει συμπληρωματική δήλωση για τα εισοδήματα του 2012. 
- Η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του 4% για περίθαλψη στηρίχτηκε σε γενική ερμηνεία της νομοθεσίας, κατόπιν απαιτήσεως του Υπ. Εργασίας. Το μέτρο αυτό θα αποδώσει σε ετήσια βάση, μόνο από τις συντάξεις δημοσίου, επιπλέον περίπου 24.000.000 € στον ΕΟΠΠΥ. Το σωστό θα ήταν να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού των άλλων συντάξεων (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κλπ), η οποία από 01-01-2013 υπολογιζόταν ως το 4% επί της ακαθάριστης σύνταξης, αφού αφαιρούντο οι αλλεπάλληλες τρεις μειώσεις (Ν.4024/11, 4051/2012, 4093/2012).Θυμίζουμε ότι από τη σύνταξη Οκτωβρίου, ο προσδιορισμός γίνεται επί του συνολικού ακαθάριστου ποσού των συντάξεων, χωρίς να αφαιρούνται οι μειώσεις. 
- Δεν έχει διευκρινιστεί πως θα γίνει η εφαρμογή στη σύνταξη της αναδρομικής μείωσης του μερίσματος κατά 9% ΜΤΣ. Είναι αρμοδιότητα της ΗΔΙΚΑ ΑΕ. 
Η επεξεργασία και διαμόρφωση ΟΛΩΝ των ειδικών μισθολογίων (συμπεριλαμβανομένου και αυτού των ΕΔ - ΣΑ) έγιναν από το Υπουργείο Οικονομικών. 
Από την 1η Ιανουαρίιου 2013 έχει επιβληθεί πλαφόν 720 ευρώ στις κύριες συντάξεις των περίπου 32.000 δικαιούχων άγαμων θυγατέρων. Το όριο αυτό αφορά μόνο κύριες συντάξεις και δεν επηρεάζει επικουρικές και μερίσματα. Για τον προσδιορισμό των εισοδημάτων αυτών, λήφθηκαν υπόψη οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του έτους 2012, δηλαδή τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2011. 
Ταυτόχρονα τέθηκαν και εισοδηματικά κριτήρια. Στην περίπτωση που τα εισοδήματα από άλλες πηγές είναι μεγαλύτερα από το όριο των 8.640 €, η σύνταξη αναστέλλεται. Κάθε χρόνο θα επαναπροσδιορίζεται το ποσό της σύνταξης ανάλογα με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου Οικονομικού έτους (δηλ η σύνταξη του 2014 θα προσδιορισθεί από τα εισοδήματα του έτους 2012). 
- Το μέτρο για τις άγαμες θυγατέρες δεν αφορά μόνο τους Στρατιωτικούς, όπως αφήνεται να διαχέεται, αλλά όλο τον Δημόσιο τομέα. Η συνεργασία θεωρούμε ότι για μια ακόμη φορά ήταν εποικοδομητική, δίνοντας απαντήσεις σε ερωτήματα συναδέλφων μας.