Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΟΥ Ν.4307/2014 ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 1.-΄Οπως είναι γνωστό, με το Ν.4307/2014 (ΦΕΚ Α΄246/2014) μας επεστράφη το 50% των μειώσεων που μας είχαν επιβληθεί με το Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222Α΄/2012). Στη συνέχεια με την οικ.2/88371/ΔΕΠ από 17-11-2014 (ΦΕΚ 3093Β΄/2014) Κοινή Υπουργ. Απόφαση αποφασίσθηκε:                                                                                  
  α.- Mε το άρθρο 1 παρ. 2  ΄΄Οι διαφορές συντάξεων που απορρέουν από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 86 του Ν.4307/2014, για το χρονικό διάστημα από 1-7-2014 έως 31-12-2014, για τα στελέχη των Ε.Δ., της ΕΛ.ΑΣ, του Π.Σ. και του Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤΟΦ. που είναι συνταξιούχοι, θα καταβληθούν εφάπαξ στις 22-12-2014, μαζί με την αναπροσαρμοσμένη με τις εν λόγω διατάξεις σύνταξη του μηνός Ιανουαρίου 2015.
 β.- Με το άρθρο 2 Β  ΄΄Για τα στελέχη των Ε.Δ.,της ΕΛ.ΑΣ, του Π.Σ. και του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤΟΦ. που είναι συνταξιούχοι του Δημοσίου, οι διαφορές μεταξύ της
αναπροσαρμοσμένης σύνταξης με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθ. 86 του Ν.4307/2014 και αυτής που καταβαλλόταν για το χρονικό διάστημα από 1ης Αυγούστου 2012 μέχρι 30ης Ιουνίου 2014 στα ανωτέρω πρόσωπα καθώς και στα μέλη των οικογενειών στα οποία έχει μεταβιβασθεί η σύνταξη όσων εξ αυτών έχουν αποβιώσει, θα καταβληθούν σταδιακά σε τριάντα έξι (36) μηνιαίες ισόποσες δόσεις. Συγκεκριμένα η 1η δόση θα καταβληθεί με τη σύνταξη μηνός Φεβρουαρίου 2015, ενώ οι επόμενες δόσεις θα καταβάλλονται με τη σύνταξη εκάστου μηνός. Εφόσον οι ανωτέρω συνολικές διαφορές δεν υπερβαίνουν το ποσό των 250 ευρώ, αυτές θα καταβληθούν σε μία δόση με τη σύνταξη μηνός Φεβρουαρίου 2015.
 2.- Οι διατάξεις αυτές έχουν ήδη εφαρμοσθεί στους συναδέλφους εν ζωή και η καταβολή των 36 δόσεων των αναδρομικών ολοκληρώθηκε με την πληρωμή της σύνταξης του Ιανουαρίου 2018.
Δυστυχώς όμως, όπως έχει διαπιστωθεί, δεν έχουν αποδοθεί τα αναδρομικά στα μέλη των οικογενειών στα οποία έχει μεταβιβασθεί η σύνταξη , όσων εξ΄ αυτών έχουν αποβιώσει.
Κατά την άποψή μας, για τις παραπάνω περιπτώσεις θα εφαρμοσθεί η ανάλογη διαδικασία που εφαρμόσθηκε για τα παρανόμως παρακρατηθέντα για υγειονομική περίθαλψη και για να χορηγηθούν τα αναδρομικά, θα πρέπει να υποβληθεί σχετική αίτηση από τα μέλη των οικογενειών -κληρονόμους των θανόντων .
Σχετικό έντυπο αίτησης θα διατίθεται στα μέλη μας από τα γραφεία του Συνδέσμου μας.