ΠΡΟΣΟΧΗ - Συνδρομές

Όλα τα μέλη του Συνδέσμου παρακαλούνται να φροντίσουν για την καταβολή της συνδρομής έτους 2022 και τυχόν προηγουμένων το συντομότερο.

Η υποχρέωση αφορά σε όλους, ως ακολούθως:

 (α) Για όσους έχουν καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση για "αποδοχή κράτησης απευθείας από το "Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π." και δεν κρατήθηκε για τα προηγούμενα έτη από υπαιτιότητα του Ταμείου, οπότε και πρέπει να την καταβάλλουν άμεσα προσερχόμενοι στο Γραφείο του Συνδέσμου.

 (β) Για όσους δεν επέλεξαν την παραπάνω διαδικασία και καταβάλουν τη συνδρομή τους άμεσα στο γραφείο του Συνδέσμου, παρακαλούμε να τακτοποιήσετε τις οφειλές τόσο των παρελθόντων ετών όσο και του τρέχοντος έτους 2023 το συντομότερο. Ευνόητο είναι πως αντιλαμβανόμενοι την οικονομική δυσπραγία όλων, παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης των παλαιών οφειλών(2021-2022) και ακολούθως σε 2ο χρόνο εντός του β΄ εξαμήνου του έτους η εξόφληση της συνδρομής του τρέχοντος έτους 2023

 Οι συνδρομές αποτελούν μοναδικό πόρο του Συνδέσμου και οφείλουμε στην εκπλήρωση της υποχρέωσης με άμεση καταβολή της συνδρομής μας. 

Για διευκόλυνση όσων κωλύονται λόγω απόστασης, παρέχεται η δυνατότητα καταβολής στον τραπεζικό λογαριασμό του Συνδέσμου, στην

  Τράπεζα Πειραιώς με ΙΒΑΝ: GR 8201 7221 5000 5215 0624 38872


Ακολούθως ενημερώστε τηλεφωνικά το Σύνδεσμο, για να λάβει γνώση.

Για όσους δεν τακτοποιήσουν τις οικονομικές εκκρεμότητές τους, θα ακολουθηθεί η κατά το καταστατικό διαδικασία διαγραφής τους από το Σύνδεσμο και η αφαίρεση του Δελτίου Ταυτότητος Αποστράτου.