Κυριακή, 2 Απριλίου 2017

Παράδοση ανακυκλώσιμου υλικού


Συνεχίζοντας με επιτυχία τη συγκέντρωση πλαστικών πωμάτων, παραδώσαμε την 16η Φεβρουαρίου 2017, ποσότητα εκατόν εξήντα κιλών, στο ‘’Σύλλογο Φίλων, Γονέων, Κηδεμόνων Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες’’, "ΜΕΡΙΜΝΑ ΖΩΗΣ", τον οποίο σας παρουσιάζουμε στη συνέχεια μέσα από περιγραφές που περιέχονται στην ιστοσελίδα τους στο διαδίκτυο:

«Η  ‘’ΜΕΡΙΜΝΑ ΖΩΗΣ’’ ιδρύθηκε το έτος 2007 στην Σταυρούπολη των Δυτικών Συνοικιών της Θεσσαλονίκης…. Μια μικρή ομάδα γονέων και ατόμων με αναπηρία που έψαχνε διέξοδο στα δύσκολα προβλήματα της καθημερινότητας, αποτέλεσε την πρώτη ομάδα ιδρυτικών μελών.
Ιδρύθηκε έχοντας ως στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους σε τοπικό επίπεδο, την εκπαίδευση και επαγγελματική τους αποκατάσταση, την κοινωνικοποίηση και έξοδό τους από την απομόνωση της προκατάληψης και του ρατσισμού.

Έχοντας επίγνωση πως η προσπάθειά μας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει τον ρόλο της Πολιτείας αλλά ταυτόχρονα ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε την επίλυση των τοπικών προβλημάτων μας από ένα απρόσωπο και δυσκίνητο κράτος, αναλάβαμε πρωτοβουλίες και δράσεις που οδήγησαν σε θετικά αποτελέσματα.
Τονίζουμε πως για το σύνολο των προσπαθειών μας δεν λαμβάνουμε καμία οικονομική ενίσχυση από την Πολιτεία, κρατικό φορέα ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Όλες οι υπηρεσίες που παρέχει η <<ΜΕΡΙΜΝΑ ΖΩΗΣ>>  προσφέρονται εντελώς δωρεάν σε όλους τους πολίτες της περιοχής που έχουν ανάγκη, ενώ το οικονομικό βάρος στηρίζεται από τις εισφορές των μελών, τα έσοδα από τις εκδηλώσεις και τους ελάχιστους χορηγούς που δυστυχώς στις δύσκολες μέρες που ζούμε γίνονται όλο και πιο σπάνιοι.»

   Της παράδοσης προηγήθηκε συνάντηση του Προέδρου του Συνδέσμου κ.Σακονίδη Γ. και του Γεν.Γραμμ. κ.Σαββίδη Στ., με τον Πρόεδρο της «ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΖΩΗΣ» κ.Φωτιάδη Γεώργιο και μέλη του Δ.Σ. στο χώρο που αναπτύσσουν δραστηριότητες, σε κτήριο του Δήμου Παύλου Μελά.
  Μέσα από μια άκρως φιλική συζήτηση, γνωρίσαμε ανθρώπους που προσφέρουν ό,τι μπορούν για να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των Α.Μ.Ε.Α. του συλλόγου τους, ανήκοντας είτε οι ίδιοι στην κατηγορία αυτή των συμπολιτών μας, είτε  φροντίζοντας μέλος της οικογενείας τους με Ειδικές Ανάγκες.
  Η συγκεντρωθείσα ποσότητα μεταφέρθηκε από το εντευκτήριο του Συνδέσμου μας με Ι.Χ.Α. που διέθεσαν ο Ταμίας του Συνδέσμου κ.Κελεπούρας Βασίλειος και το μέλος του Συνδέσμου κ.Χαριτόπουλος Χαράλαμπος τους οποίους και ευχαριστούμε για τη βοήθεια, σε αποθήκη του Δήμου Παύλου Μελά που παραχωρήθηκε για το σκοπό αυτό και παραδόθηκε σε μέλος του Συλλόγου ΜΕΡΙΜΝΑ ΖΩΗΣ.

Ο Γεν.Γραμμ. κ.Σαββίδης Στ.(από αριστερά) με τον κ.Χαριτόπουλο Χαρ.(μέση) και τον
κ.Καρατσούλη Γεώργιο της ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΖΩΗΣ με μέρος της παραδοθείσης ποσότητας
σε φωτογράφηση του κ.Κελεπούρα Β..  
 Ευχαριστούμε όσους συμβάλλουν στην παραπάνω δράση, η οποία χωρίς κόπο και χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση μετατρέπεται σε εργαλείο στήριξης των αναγκών των Α.Μ.Ε.Α..

     Στέργιος Σαββίδης

 Γ. Γραμμ. Συνδέσμου