Κυριακή, 4 Φεβρουαρίου 2018

Στεγαστικά δάνεια του Τ.Π.κ.Δ.


Νέο πλαίσιο πολιτικής ρυθμίσεων στεγαστικού τομέα

Η φιλοσοφία της νέας πολιτικής ρυθμίσεων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων έγκειται:
1.- Στην εξασφάλιση βιώσιμης λύσης για τους δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, με την υιοθέτηση ενός προγράμματος αποπληρωμής που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες και οικονομικές τους δυνατότητες και 

2.- Στην επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών που περιλαμβάνει:
   α. την επιμήκυνση της διάρκειας εξυπηρέτησης των δανείων με το ισχύον επιτόκιο
    β. μείωση επιτοκίου και 
    γ. διαχωρισμό δανείου/δανείων.

Ήδη σύμφωνα με ανακοίνωση του Ταμείου της 8/12/2017, έγινε -γίνεται, η 2η εφαρμογή του μέτρου επιβράβευσης των συνεπών δανειοληπτών στεγαστικού τομέα του Τ.Π.και Δανείων.
  
  Οι συνάδελφοι που είναι δανειολήπτες του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνονται σ' αυτό.

[Ολόκληρη η ανακοίνωση του Ταμείου ==> ΕΔΩ]     

Γ.Σ.