Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 2018

Αίτηση για επιστροφή κρατήσεων υγειονομικής περίθαλψης σε περιπτώσεις θανόντων συνταξιούχων - Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4501/2017 και της Φ. 80000/οικ. 55441/2985 από 23-11-2017 εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης(ολόκληρη την εγκύκλιο μπορείτε να τη διαβάσετε ==>ΕΔΩ), τα ποσά που παρακρατήθηκαν για τη μηνιαία εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων, επιστρέφονται και ειδικά για περιπτώσεις θανόντων συνταξιούχων, τα ποσά που παρακρατήθηκαν, αποδίδονται στους νόμιμους κληρονόμους , μετά από αίτηση που υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.
- Από την Ομοσπονδία μας, ύστερα από συνάντηση που είχε με αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους(Γ.Λ.Κ.) , συντάχθηκε και μας απεστάλη σχετικό έντυπο αίτησης μαζί με τα δικαιολογητικά, που πρέπει να υποβληθούν από τους κληρονόμους στην 45η Διεύθυνση του Γ.Λ.Κ., για την επιστροφή των ποσών που παρακρατήθηκαν. Επί πλέον μας ενημέρωσε συμβουλευτικά ότι, στις περιπτώσεις που εκτός της χήρας υπάρχουν και κληρονόμοι, για λόγους γρήγορης απόδοσης των χρημάτων και επειδή είναι δυνατόν τα επιστρεφόμενα χρήματα να είναι λίγα, οι κληρονόμοι με υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη να αποποιούνται προς όφελος της χήρας, τα χρήματα που τους αναλογούν

 Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την επιστροφή μπορείτε να διαβάσετε στο έγγραφο του ΕΦΚΑ ==> ΕΔΩ

- Το έντυπο της αίτησης μαζί με τα δικαιολογητικά θα διατίθενται στα μέλη
μας από τα γραφεία του Συνδέσμου μας.-

       Γ.Σ.