Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο


  Πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο Σάββατο (7η Φεβρουαρίου) σε αίθουσα του ξενοδοχείου HOLIDAY INN, η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας και οι πρόωρες αρχαιρεσίες για  την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η νέα σύνθεση έχει ως εξής:

α)Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου είναι στο εξής 
                     ο κ.Σακονίδης Γεώργιος    (Αντιστράτηγος ε.α.)

β) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
                     κατά σειρά εκλογής, οι κ.κ.: 

   1) ΜΠΑΜΙΑΤΖΗΣ Αντώνιος  (Αντιστράτηγος ε.α.)
   2) ΣΑΒΒΙΔΗΣ Στέργιος  (Υπαστυνόμος Β΄ε.α.)
   3) ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ Στέφανος (Υποστράτηγος ε.α.)
   4) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Δημήτριος (Αντιστράτηγος ε.α.)
   5) ΠΟΥΛΑΔΑΚΗΣ Δημήτριος (Υπαστυνόμος Β΄ε.α.)
   6) ΚΕΛΕΠΟΥΡΑΣ Βασίλειος (Υπαστυνόμος Α΄ε.α.)
   7) ΝΤΟΜΑΖΗΣ Μαργαρίτης (Αντιστράτηγος ε.α.)
   8) ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σωτήριος (Υποστράτηγος ε.α.)

γ) Αναπληρωματικό μέλος 
       ο κ. ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας (Αστυν.Δ/ντής ε.α.)

δ) Εξελεγκτική Επιτροπή, 
                         κατά σειρά εκλογής, οι κ.κ.:

 1) ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Σπυρίδων (Υποστράτηγος ε.α.)
                                   ως Πρόεδρος
2) ΜΑΤΡΑΚΑΣ Αντώνιος (Υποστράτηγος ε.α.) ως μέλος
3) ΓΙΑΜΑΚΗΣ Βασίλειος (Υπαστυνόμος Β΄ε.α.) ως μέλος


Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε Σώμα εντός των προβλεπομένων προθεσμιών και θα έχει 3-ετή θητεία.