Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2014

Το Ελεγκτικό Συνέδριο θ'αποφανθεί για την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων ενστόλων (πηγή:http://www.sofokleousin.gr)

Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου πρόκειται να αποφανθεί για την νομιμότητα αλλά και τον τρόπο υπολογισμού παρακράτησης της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων στρατιωτικών όλων των σωμάτων μετά την αναδρομική μείωση των συντάξεων των ενστόλων. Υπενθυμίζεται ότι η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων παρακρατείται από τις συντάξεις σε κλιμακούμενο ποσοστό ανάλογα με το ύψος των συντάξεων, αλλά και ανά κατηγορία συνταξιούχων, αλλά σε ποιο φορέα εργαζόντουσαν πριν την συνταξιοδότηση.

Τι υποστηρίζουν οι ένστολοι
Οι ένστολοι συνταξιούχοι υποστηρίζουν τι η παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων επί των συντάξεων, υπολογίζεται εσφαλμένα με βάση το ακαθάριστο ποσό της σύνταξης και όχι με βάση το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό


Συγκεκριμένα, ότι η παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων  επί των συντάξεών τους είναι αντίθετη στο Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), η οποία προστατεύει την περιουσία στην έννοια της οποίας περιλαμβάνονται οι μισθοι και οι συντάξεις.
Παράλληλα, θεωρούν ότι η παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων επί των συντάξεων, υπολογίζεται εσφαλμένα με βάση το ακαθάριστο ποσό της σύνταξης και όχι με βάση το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό.
Τέλος. υπογραμμίζουν ότι για τον  υπολογισμό του ποσού της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων  λαμβάνεται υπόψη το ποσό της σύνταξης, όπως αυτό ανερχόταν κατά το χρόνο θέσπισης της εισφοράς και όχι εκείνο που έχει διαμορφωθεί μετά τις διαδοχικές μειώσεις των συντάξεων που έγιναν με του μνημονιακούς νόμους.