Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2013

Δικαίωση προσφυγών, για το επίδομα ετοιμότητος...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι μετά την επιτυχή έκβαση των αγωγών που αφορούσαν στο επίδομα ετοιμότητος 1995, από τα Διοικητικά Δικαστήρια και το Συμβούλιο της Επικρατείας, οι ενδιαφερόμενοι απόστρατοι συνάδελφοι, μέλη του Συνδέσμου, μπορούν να προσέλθουν στο εντευκτήριό μας, στην οδό Συγγρού αριθ. 4, για να αναζητήσουν το όνομά τους σε σχετικές καταστάσεις που είναι στην κατοχή του Συνδέσμου μας.
Επισημαίνεται ότι για την εκτέλεση των αποφάσεων, κάθε δικαιούχος θα πρέπει να αποστείλει ατομική συστημένη επιστολή, με τα απαραίτητα στοιχεία, προς τη Διεύθυνση Οικονομικών του Α.Ε.Α..
Σχετικό έντυπο θα χορηγείται από το Σύνδεσμο.